MENU: Hlavní strana > Nadstandardní řešení > XML komunikace

XML komunikace - importy a exporty dat

Díky XML můžete přijímat i odesílat data v rámci různých programů. Včetně internetových obchodů a externích softwarových aplikací pro zpracování dat souvisejících s používáním programu POHODA.

Výhody XML komunikace

Automatizované zpracování

Import a export XML souborů z / do programu POHODA je možné nechat spustit kdykoliv v požadovanou dobu - i v noci, státních svátcích o dovolené...

Napojení na různé systémy

S XML mohou být informace vyměňovány mezi odběrateli a dodavateli B2B. Aplikacemi 3. stran, se kterými chceme provádět synchronizaci obchodních dat.

Importy a exporty XML

Pomocí XML komunikace lze do programu POHODA importovat data jednotlivých agend a také provádět exporty dat.

Časová úspora při práci s daty

Jednou nastavená XML komunikace může být spouštěna neomezeně. Data se pomocí XML zpracují vždy stejně bez nutností ručního zásahu.

Různé XML soubory do POHODY

Pokud máte více XML souborů a každý "vypadá trochu jinak", je třeba provést transformaci XML. Pro transformaci je třeba vytvořit XSLT soubor, který změní původní XML data tak, aby odpovídal struktuře informačního systému POHODA.

XML data jsou kontrolována

XML soubor je kontrolován pomocí schémat. Importovaná XML data si POHODA zkontroluje a pokud jsou 100% správně, dojde k nahrání XML do programu.

Co to XML je a jak XML komunikace funguje

XML je formát dokumentů, který umožňuje přijímání a odesílání dat mezi různými programy, včetně e-shopů a softwarových aplikací 3. stran pro zpracování účetních dat. Zkratka XML znamená eXtensible Markup Language, což se dá přeložit jako rozšiřitelný značkovací jazyk.

Komunikaci pomocí XML využijeme v programu POHODA k nahrávání nebo odesílání dat z jednotlivých agend. Nejčastěji pomocí XML komunikace pracujeme s daty těchto agend: faktury, skladové karty, příjemky a výdejky, objednávky, adresář. Informační systém Pohoda má pevně dáno, jak má XML soubor vypadat (tzn. jaká je struktura souborů jednotlivých agend a názvy tagů). 

Pokud má XML soubor, který chcete nahrát jinou strukturu než vyžaduje Pohoda, je třeba provést tzv. transformaci vstupního XML souboru. Díky transformaci XML nahrajeme do účetního programu POHODA soubory různé struktury. Stejná pravidla platí i o exportu XML souborů ze systému POHODA. Převedeme XML soubor do požadované podoby (struktury), která je vyžadována příjemcem XML souboru. 

Transformace XML souboru se provádí pomocí XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) slouží mj. k převodům zdrojových dat ve formátu XML do jiné požadované struktury XML souboru.

Nejčastěji se ke XML komunikaci ptáte

Co to je XML feed?

S tímto termínem se nejčastěji setkáme u zbožových srovnávačů (Heureka, Zboží.cz, Google nákupy...). XML feed je datový soubor s informacemi o prodávaném zboží.

Kolik XML mohu importovat?

Počet XML souborů, které budeme importovat není nijak omezen. Pomocí XSLT se provede jejich transformace do požadovaného formátu programu POHODA.

Mohu XML také exportovat?

Ano, z programu POHODA je možné provádět XML exporty dat. Výstupní XML soubor je možné upravit do požadované struktury cílového programu.

Co to je XSLT můstek pro
úpravu XML souboru?

XSLT je soubor, který zajistí úpravu struktury XML dat. Laicky řečeno "je to takový překladač XML souborů".

Ovlivní cenu XSLT můstku počet položek v souboru?

Vytvoření XSLT souboru nezávisí na počtu položek. Šabloně (XSLT) je jedno, zda zpracuje 10 nebo 10 mil. položek.

Lze pomocí XML provést aktualizaci dat?

Ano, aktualizaci dat pomocí XML je možné provést. Například u skladových karet lze aktualizovat ceny dle ceníku dodavatele.

Všechny XML se mi zdají stejné! V čem se liší?

V každém dokumentu jsou jiné názvy , struktura XML dokumentu atp. Proto se vytváří XSLT (transformační šablona) která XML upraví na požadovanou podobu - dle informačního systému, e-shopu, aplikace.

Můj e-shop umí nahát jen 1 XML soubor, co mám dělat?

Všechny vstupní XML soubory se přeformátují (pomocí XSLT), nahrají do programu POHODA a odtud se posílají v jednotném XML do internetového obchodu. Díky tomu jsou také všechna data na jednom místě.

Mohu si XML soubor nahrát do POHODY sám/a?

Ano, XML soubor si můžete nahrát svépomocí, pokud je v požadovaném formátu. Neodpovídá-li požadavkům POHODY, je nutné vytvořit XSLT soubor, ke kterému je třeba dostatek programátorských znalostí.

Ukázka XML importu skladových karet do programu POHODA

Z požadavků na XML importy a exporty pro naše zákazníky řešíme

Napojení na databáze dodavatelů

Pomocí XML komunikace lze nahrát kompletní katalog zboží vašich dodavatelů. Informační systém POHODA je schopen importu dat od neomezeného počtu dodavatelů. Co vše lze nahrát? Pokud jde o zboží, lze importovat data do všech polí skladové karty (kódy, název zboží, nákupní a prodejní ceny, hmotnost, objem, záruku, popisy zboží, obrázky, parametry produktu). Uživatelé Pohody E1 si mohou vytvořit pole, kam lze z XML souboru nahrát další údaje o zboží. 

Importy dokladů z jiných systémů pomocí XML

Do programu POHODA je možné nahrávat (importovat) doklady z jiných účetních programů, mobilních a webových aplikací, e-shopů... Díky tomu odpadá pracnost s ručním opisováním dokladů. Běžná XML komunikace nenahrazuje EDI - elektronickou výměnu dat. Pro nahrávání faktur lze u účetního programu POHODA využít soubory typu ISDOC. 

XML exporty dokladů pro vaše B2B odběratele

Tak jako my nahráváme data pomocí XML komunikace (doklady, zásoby), můžeme naším odběratelům poskytovat data v XML souborech. Abychom našim odběratelům vyšli vstříc, výstupní XML soubory lze exportovat v podobě, kterou náš odběratel požaduje a díky tomu jeho IT oddělení nemusí provádět žádné změny. Z programu POHODA exportujeme jen požadované údaje - neexportujeme svojí nákupní cenu, některé ceníky a další důvěrná data.

Další výhodou je, že data lze z programu POHODA poskytovat v různé podobě

Komunikace pomocí XML s internetovým obchodem

Program Pohoda lze propojit v podstatě s jakýmkoliv e-shopem. Dosáhneme tak synchronizace zboží včetně stavu zásob a ceníků, objednávek a průběh jejího vyřízení, faktury a jejich úhradu, adresáře a správy kontaktů. Možnosti využití XML komunikace závisí především na možnostech e-shopu, aby dokázal zpracovávat všechna data, která program POHODA pro import a export XML poskytuje. 

XML komunikace probíhá několika způsoby, například:

  • spuštěním běžné XML komunikace pomocí vlastních scriptů,
  • využití vestavěného modulu do programu POHODA s názvem Obecný internetový obchod, který využívají uživatelé krabicových řešení e-shopu,
  • Nastavením Pohoda mServeru, který zajišťuje výměnu dat mezi aplikací (e-shop, mobilní aplikace, webové aplikace) a mServerem pomocí XML dat založeném na stejném principu jako je obecná XML komunikace pro program POHODA.

Aktualizace stávajících dat pomocí XML aktualizačního importu

Skladová evidence ve vašm účetním programu POHODA obsahuje i tisíce dokladů (záznamů), které chceme aktualizovat. Nejčastěji může jít o záznamy v agendě Adresář a Zásoby. V agendě Zásoby je požadováno provést aktualizaci prodejních cen dle aktuálního ceníku dodavatele. XML aktualizační import aktualizuje jen vybraná pole (prodejní cena), ostatní hodnoty nebudou aktualizací ovlivněny. 

Importy XML dat vybraných dodavatelů

Výběr dodavatelů, na které jsme již dle individuálního přání zákazníka vytvářeli importní můstky do programu POHODA. Rádi vytvoříme XML import dat i pro vás přesně dle vašich požadavků.

SAPHO

Velkoochod s kompletním vybavením pro koupelny.

KCK Cyklosport

Specializovaný cyklistický online velkoobchod.

FALCO nábytek

FALCO nábytek

Velkoobchod a maloobchod nábytku.

Dřevěný nábytek z masivu IDEA

IDEA nábytek

Dřevěný nábytek z masivu.

Skluzavky HEROLD

Skluzavky HEROLD

Český výrobce dětských hřišť.

Leader fox

Tradiční český výrobce jízdních kol Leader Fox

KOSMAS knihy

Velkoobchod a internetový prodej knih.

Euromedia Group

EMG je jedna z největších firem na českém knižním trhu.

AG Design

Výrobce fototapet a samolepek na zeď, záclony, závěsy...


Naše hotová XML řešení

Import XML feedu z Heuraka do Pohody

Import zboží z XML feedu Heureka.cz do POHODY

Všechny e-shopy mají XML soubor pro porovnávače zboží Heureka.cz, tzv. XML feed. Všechny XML soubory mají stejnou strukturu dat. Proto je nahrání skladových karet do Pohody možné provést z jakéhokoliv internetového obchodu.

Import skladových karet do účetního programu Pohoda lze provést jednorázově včetně obrázků, popisu zboží a parametrů. Díky XML feedu můžeme provádět aktualizace již nahraného zboží - ceny, dostupnost zboží na skladě...

Jaká je cena? Celé nahrání XML obvykle trvá 2 hodiny (1.840 Kč bez DPH).

Export zboží z POHODY pro AUKRO.cz

Chcete odesílat své zboží na portál Aukro.cz přímo ze skladové evidence programu Pohoda? Máme pro vás připravený nástroj, díky kterému provedete export zásob pro nahrání XML souboru do Manažera prodeje. V aplikaci Manažer prodeje se založí tzv. Šablony, ze kterých se provádí vystavení zboží přímo na Aukru. Lze provádět aktualizační importy k úpravě nabídek dle skladové dostupnosti.

Jaká je cena? Cena se obvykle pohybuje 4.000-8.000 Kč bez DPH.

Co je k používání našich řešení nutné dodat? 

Heureka.cz:

  • samotný XML soubor, nebo URL odkaz na XML feed,
  • požadavky k nahrání dat: cílový sklad, cenová skupina a její nastavení, názvy parametrů,
  • další informace pro import - zda již některé položky jsou nahrané, jak řešit stažení obrázků atp.

Aukro.cz (Manažer prodeje):

  • rozsah odesílaných dat z POHODY (co vše chcete na Aukro nahrát),
  • pokud, tak jak jsou šablony vytvářeny a jak je veden stávající prodej,
  • jak má probíhat stahování objednávek a jejich vyřizování.