MENU: Hlavní strana > Online kurzy > Podvojné účetnictví - práce s dokladyráce s doklady v účetnictví

Podvojné účetnictví - práce s doklady

Online kurz zaměřený na práci s doklady v podvojném účetnictví programu POHODA


Školení je vhodné pro každého, kdo zpracovává doklady v podvojném účetnictví - účetní, fakturantky nebo pro jednotlivé podnikatele.

Co vám předáme

 • Za 10 let získané vychytávky
  pro práci s Pohodou
 • Pracovní sešit v PDF s postupy,
  které vás v kurzu naučíme
 • Praktické příklad cvičíte přímo
  v programu POHODA

Jak se to projeví

 • Budete se orientovat v postupech pro
  práci s doklady v účetnictví.
 • Ve vaší firmě budete mistr na všechny dokladové operace, výkazy, přinání....
 • Odnesete si rady, na kterých můžete dál rozvíjet své znalosti a dovednosti

Co dál se o POHODĚ naučíte

 • Budete vědět, jak pracovat s předkontacemi a členěním DPH
 • Fakturu v režimu MOSS, reverse charge, při registraci firmy k DPH v EU
 • Naučíte se provádět vzájemné zápočty, likvidaci dokladů i v cizí měně
 • Provést hromadný příkaz k úhradě pomocí homebanking
 • Vystavit jednotlivá přiznání a jak je z POHODY odeslat datovou schránkou

Ukázková lekce zdarma

Jak v účetnictví vytvořit analytické účty, předkontace pro zaúčtování dokladů a členění DPH.


Naučíte se pracovat s doklady v podvojném účetnictví. Každé téma si vysvětlíme a vy si jej vyzkoušíte přímo v Pohodě.

Jak online školení probíhá

 • Kurz v 6 tématických částech obsahuje 29 lekcí
 • Celková délka videí 101 minut 
 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Lekce obsahují úkoly pro sledování úspěchu
 • Jakoukoliv část můžete studovat opakovaně 
 • Bude to škola hrou - ve videu vysvětlíme a ukážeme téma, vy jej zopakujete

Tématické části kurzu

1) Vytváříme firmu

Ukážeme si založení firmy a co vše je třeba vyplnit pro nastavení účtování. Seznámíme se s předkontacemi s analytickými účty. Jak Členění DPH ovlivňuje sestavení přiznání.

2) Naše první doklady

Letmo si projdeme Adresář a začneme vystavovat doklady. Ujasníme si postupy u vydaných a přijatých faktur (vč. zálohovek). Ukážeme si přenosy položek dokladů mezi agendami a jak hromadně vystavit doklady pro opakující se platby.

3) Tajemství povelu Záznam...

Na vydané faktuře si ukážeme, co všechno můžeme pod povelem Záznam… vyvolat za operace s dokladem.

4) Složitější účtování dokladů

Ponoříme se do vystavení dokladů, které: vstupují do souhrnného hlášení, lze provést vyměření DPH, splňují požadavky na přenesenou daňovou povinnost a Intrastat.

5) Úhrady na 1000 způsobů

Přes úhrady v Bance a Pokladně se dostaneme k provádění vzájemných zápočtů - plně i částečně. Vyúčtujeme zálohovou fakturu za energie a vyúčtování zakázky s provedením plateb několika VZF a zúčtovací faktura. Na závěr uhradíme jednu fakturu v cizí měně.

6) Dej státu ...výkazy a přiznání

Stát chce mít přehled, proto sestavujeme přiznání DPH a Kontrolní hlášení. Pro zahraniční firemní obchody sestavíme Souhrnné hlášení. Pro prodej koncovému spotřebiteli v EU sestavíme MOSS. Jak odeslat přiznání pomocí datové schránky s kontrolou na EPO.

Kurz máte přístupný během 5 minut od připsání platby... a napořád.

Osnova kurzu

Úvod

Úvodní informace k online kurzu.

1. Předkontace, členění DPH

Založíme novou účetní jednotku, analytické předkontace a členění DPH.

2. Adresář

Adresář slouží k evidenci údajů našich obchodních partnerů.

3. Vydané doklady

POHODA umožňuje evidovat celý cyklus oběhu dokladů.

4. Přijaté doklady

Ukážeme si další možnosti práce s přijatými doklady.

5. Ostatní doklady

Závazky a pohledávky, které nevyplývají z fakturace.

6. Přenosy záznamů

Přenos položek dokladů mezi agendami.

7. Záznam: Penalizace

Jak vystavit penalizační fakturu nebo sledovat faktury, které lze penalizovat.

8. Záznam: Sleva

Přidání slevy k položkám nebo její vyčíslení samostatně.

9. Záznam: Zaokrouhlení

Zaokrouhlení celkové ceny dokladu nahoru, dolů nebo na celé koruny.

10. Záznam: Opravné daň. doklady

Opravným daňovým dokladem v podstatě opravujeme původní fakturu.

11. Záznam: Storno

Vystavíme stornovací doklad k původnímu dokladu.

12. Záznam: Cizí měny

Postup nastavení a založení dokladu v cizí měně.

13. Záznam: Registrace DPH v EU

Využijí firmy registrované jako plátci DPH v jiném státě EU s přiděleným DIČ.

14. Záznam: MOSS

Nastavení POHODY pro vydání dokladu v režimu MOSS.

15. Souhrnné hlášení

Vystavení dokladu, který vstoupí do SH.

16. Vyměření DPH

Postupy, jak provést vyměření DPH.

17. Přenesená daňová povinnost

PDP z pohledu dodavatele a z pohledu odběratele.

18. Intrastat

Sběr dat o pohybu zboží mezi členskými státy EU.

19. Příkaz k úhradě

Vystavení elektronického příkazu k úhradě závazků.

20. Likvidace: Banka a Pokladna

Jednotlivé postupy s likvidací dokladů.

21. Likvidace: doklady v CM

Likvidace dokladu v cizí měně na korunový i devizový účet.

22. Likvidace: Vzájemné zápočty

Vzájemné zápočty závazků a pohledávek.

23. Vyúčtování: Zálohové faktury

Vyúčtování zálohové faktury a daňového dokladu.

24. Vyúčtování: Vydaných zálohových faktur

Příklad vyúčtování více záloh za provedenou zakázku.

25. Přiznání k DPH

Postup vystavení přiznání DPH včetně odeslání.

26. Přiznání KH k DPH

Vystavení kontrolního hlášení k DPH.

27. Souhrnné hlášení

Vystavení souhrnného hlášení u plátce DPH.

28. Přiznání MOSS

Postup vystavení přiznání MOSS včetně závazku.

29. Uživatelská nastavení

Nastavení výchozích hodnot pro uživatele v účetní jednotce.


Naučíte se vše o fakturaci a sestavování přiznání pro vedení
podvojného účetnictví ...pro sebe i na zakázku.

Jaká je cena školení?

1.990,- vč. 21 % DPH

Nejčastěji se ptáte

Dostanu přístup ke kurzu hned?

Ano. Využijte online platbu a do 5 minut dostanete přístupy k požadovanému kurzu.

Je počet shlédnutí videí omezený?

Ne. Videa můžete sledovat opakovaně.

Musím kvůli kurzu kupovat Pohodu?

Není to nutné. Kurz je sestaven tak, aby šel absolvovat i s bezplatnou verzí a tu získáte s kurzem.

Jak se k videím dostanu?

V členské sekci kurzy sledujete stejně, jako YouTube.

Objednejte už teď