MENU: Hlavní strana > Online kurzy > Daňová evidence - práce s doklady

Daňová evidence - práce s doklady

Kurz je určen podnikatelům, kteří se chtějí naučit jak pracovat v programu POHODA


Díky kurzu budete umět zapsat faktury, provádět vyúčtování, vystavit přiznání DPH, kontrolní hlášení v daňové evidenci.

Co vám předáme

 • Za 10 let získané vychytávky
  pro práci s Pohodou
 • Pracovní sešit v PDF s postupy,
  které vás v kurzu naučíme
 • Praktické příklad cvičíte přímo
  v programu POHODA

Jak se to projeví

 • Budete se orientovat v postupech pro
  práci s doklady pro své podnikání.
 • Ve vaší firmě budete mistr na všechny dokladové operace, výkazy, přiznání....
 • Odnesete si rady, na kterých můžete dál rozvíjet své znalosti a dovednosti

Co dál se o POHODĚ naučíte

 • Budete vědět, jak vystavovat faktury a evidovat přijaté doklady
 • Provádět úhradu dokladů, vést banku a pokladnu a mít přehled nad penězi
 • Budete umět provést vyměření DPH, reverse charge
 • Vystavení DPH a kontrolního hlášení zvládnete na 5 kliknutí
 • Ušetříte za služby své účetní

Ukázková lekce zdarma

Jak v daňové evidenci členit příjmy a výdaje pomocí předkontací.


Naučíte se vše o fakturaci a sestavování přiznání v daňové evidenci.
Pracujte s Pohodou bez zbytečných chyb a prostojů.

Jak online školení probíhá

 • Kurz v 6 tématických částech obsahuje 26 lekcí
 • Celková délka videí 39 minut 
 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Lekce obsahují úkoly pro sledování úspěchu
 • Jakoukoliv část můžete studovat opakovaně 
 • Bude to škola hrou - ve videu vysvětlíme a ukážeme téma, vy jej zopakujete

Tématické části kurzu

1) Vytváříme firmu

Ukážeme si založení firmy a co vše je třeba vyplnit pro nastavení účtování. Seznámíme se s předkontacemi pro zápis do peněžního deníku. Jak Členění DPH ovlivňuje sestavení přiznání.

2) Naše první doklady

Letmo si projdeme Adresář a začneme vystavovat doklady. Ujasníme si postupy zápisu vydaných a přijatých faktur (vč. zálohovek). Ukážeme si přenosy položek dokladů mezi agendami a jak hromadně vystavit doklady pro opakující se platby.

3) Tajemství povelu Záznam...

Na vydané faktuře si ukážeme, co všechno můžeme pod povelem Záznam… vyvolat za operace s dokladem.

4) Složitější účtování dokladů

Ponoříme se do vystavení dokladů, které: vstupují do souhrnného hlášení, lze provést vyměření DPH, splňují požadavky na přenesenou daňovou povinnost.

5) Úhrady na 1000 způsobů

Přes úhrady v Bance a Pokladně se dostaneme k provádění vzájemných zápočtů - plně i částečně. Vyúčtujeme zálohovou fakturu za energie a vyúčtování zakázky s provedením plateb několika VZF a zúčtovací faktura. Na závěr uhradíme jednu fakturu v cizí měně.

6) Dej státu ...výkazy a přiznání

Státu sestavujeme přiznání DPH a Kontrolní hlášení. Pro zahraniční firemní obchody sestavíme Souhrnné hlášení. Jak odeslat přiznání pomocí datové schránky s kontrolou na EPO.

Kurz máte přístupný během 5 minut od připsání platby... a napořád.

Osnova kurzu

1. Zavedení účetní jednotky

Postup a význam jednotlivých polí ve fakturaci

2. Globální nastavení firmy

Důležité nastavení programu pro účtování

3. Činnost dle typu podnikání

Rozdělení dokladů na typy podnikatelských činností

4. Předkontace v daňové evidenci

Využití předkontací v daň. evidenci pro sledování příjmů a výdajů

5. Členění DPH

Slouží k zařízení dokladu do řádků přiznání DPH a také...

6. Adresář - nejdůležitější funkce

Adresář slouží k evidenci údajů našich obchodních partnerů.

7. Vydané faktury

Vystavení zálohové faktury a běžných faktur

8. Přijaté faktury

Zapsání přijaté zálohové faktury a běžných faktur

9. Ostatní doklady

Hromadné vystavení dokladů pro pravidelné platby (pojištení)

10. Přenosy záznamů mezi doklady

Přenosy dokladů mezi agendami Pohody

11. Uplatnění slevy na položky dokladu

Přidání slevy k položkám dokladu, nebo její vyčíslení samostatně

12. Zaokrouhlení celkové ceny dokladu

Zaokrouhlování dokladů: nahoru, dolů, na celé koruny...

13. Opravné daňové doklady

Opravy původních faktur - přijatých i vydaných

14. Storno dokladů

Vystavení stornovacího doklad k původní faktuře

15. Faktury v cizí měně

Postup nastavení a zapsní faktury v cizí měně

16. Doklady pro souhrnné hlášení

Vystavení faktury, která spadá do souhrnného hlášení

17. Vyměření DPH

Postupy provedení vyměření DPH u přijatých faktur

18. Přenesená daňová povinnost

Vystavení faktury a zapsání přijaté faktury s reverse charge

19. Příkazy k úhradě

Vystavení elektronického příkazu k úhradě přes homabanking

20. Likvidace dokladů - Banka a Pokladna

Postupy k provedení úhrady faktur

21. Likvidace dokladů v cizí měně

Úhrada faktury v cizí měně na korunový účet

22. Likvidace Vzájemné zápočty

Provedení zápočtů závazků a pohledávek

23. Vyúčtování zálohové faktury

Vyúčtování zálohové faktury a daňového dokladu do zúčtovací faktury

24. Sestavení přiznání k DPH

Vytvoření přiznání k DPH na 3 kliknutí

25. Sestavení kontrolního hlášení k DPH

Kontrolní hlášení doplňuje přiznání DPH a sestaví se na 2 kliky

26. Sestavení souhrnného hlášení

Vystavení souhrnného hlášení mezi plátce DPH v EU


Naučíte se vše o fakturaci a sestavování přiznání v daňové evidenci.
Pracujte s Pohodou bez zbytečných chyb a prostojů.

Jaká je cena školení?

1.260,- vč. 21 % DPH

Nejčastěji se ptáte

Dostanu přístup ke kurzu hned?

Ano. Využijte online platbu a do 5 minut dostanete přístupy k požadovanému kurzu.

Je počet shlédnutí videí omezený?

Ne. Videa můžete sledovat opakovaně.

Musím kvůli kurzu kupovat Pohodu?

Není to nutné. Kurz je sestaven tak, aby šel absolvovat i s bezplatnou verzí a tu získáte s kurzem.

Jak se k videím dostanu?

V členské sekci kurzy sledujete stejně, jako YouTube.

Objednejte už teď