MENU: Hlavní strana > Online kurzy > Skladové hospodářství

Skladové hospodářství a faktury

Naučte se nastavit sklady a pracovat s doklady s přímou vazbou na zásoby v účetním programu POHODA


Stanete se guru na skladové hospodářství a práci
s doklady s vazbou na zásoby.

Co vám předáme

 • Za 10 let získané vychytávky pro
  práci s Pohodou
 • Tištěné materiály s praktickými
  úkoly pro opakování na doma
 • Postupy si zkoušíte hned přímo
  v programu POHODA

Jak se to projeví

 • Nebudete přemýšlet nad každou skladovou
  kartou - kde že se jak zapisuje  
 • Ve vaší firmě budete umět vytvářet sklady, zásoby, příjemky, výdejky, faktury a inventury, jako když bičem mrská
 • Odnesete si znalosti, na kterých můžete
  dál rozvíjet své znalosti a dovednosti

Co dál se o POHODĚ naučíte

 • Budete vědět jaký mají význam ceníky a cenové skupiny
 • Vyplnit pole skladové karty včetně Intrastat a vedení skladů Ačkem
 • Zapisovat příjmové i výdajové doklady s vazbou na zásoby
 • Provádět převody zboží, sestavit a zaúčtovat inventuru
 • Pracovat se šaržemi a výrobními čísly, provádět hromadné úpravy
 • Vystavit doklad se zásobami v cizí měně a možnosti má Pohoda E1

Ukázková lekce zdarma

Příjem zboží s výrobními čísly... každá položka má jedinečné výrobní číslo.

Předáme vám znalosti, které v praxi uplatňují i firmy se stovkami skladových pohybů denně.

Jak online školení probíhá

 • Kurz v 6 tématických částech obsahuje 44 lekcí
 • Celková délka videí 95 minut 
 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Lekce obsahují úkoly pro sledování úspěchu
 • Jakoukoliv část můžete studovat opakovaně
 • Bude to škola hrou - ve videu vysvětlíme a ukážeme téma, vy jej zopakujete

Tématické části kurzu

1) Sklady, sklady, sklady

Aby sklad fungoval, bez nastavení se neobejdeme. Od založení firmy přes nastavení programu až po tvorbu skladů, ceníků a skupin se posuneme dále.

2) Rozdáme si karty

... v agendě Zásoby si ukážeme tvorbu skladových karet, jejich typy, co se má do kterého políčka vyplnit, význam záložek a k čemu je to všechno dobré.

3) Naše první doklady

Když už máme sklad, potřebujeme jej naplnit zbožím. Pomocí příjemky naskladníme všechny typy karet ...se čtečkou v ruce.

4) Naše další doklady

Ponoříme se do objednávek a jejich přenosů do zálohovek. Vytvoření zúčtovacích faktur, zvládání různých situací při výdeji zásob. Zvládneme provést převody zboží a ukázat postupy reklamace.

5) Kruh se uzavírá

Pořádek dělá přátele a proto sestavíme inventuru, abychom věděli co nám chybí a přebývá. Otevřeme téma účtování zásob v PÚ a vedení skladů metodou A.

6) Na co nezapomenout

Co umožní výroba a kudy na ní. Jak se zboží prodává v cizí měně a jak se sestaví Intrastat. Co umí hromadné úpravy karet.

Kurz máte přístupný během 5 minut od připsání platby... a napořád.

Osnova kurzu

1. Základy ovládání programu

1. Základy ovládání programu

Zopakujeme si klávesové zkratky a základní ovládací prvky.

2. Založení skladů

2. Založení skladů

Sklady zakládáme podle místa, provozovny firmy, dodavatele.

3. Členění skladů

3. Členění skladů

Členění skladů využijete především v agendě Zásoby, Pohyby, Inventura, …

4. Prodejní ceny

4. Prodejní ceny

Vytvoříme cenové hladiny (ceníky) dle skupin, rabatu, marže k prodeji zboží v různých cenách.

5. Cenové skupiny

5. Cenové skupiny

Při zadání cenové skupiny se automaticky prodejní cena přepočítá.

6. Zásoby: typy karet

6. Zásoby: typy karet

Blíže se seznámíme s typy jednotlivých karet a jejich významem.

7. Zásoby: založení karet

7. Zásoby: založení karet

Názorně si ukážeme, jak založit jednotlivé skladové karty.

8. Zásoby: Doplňkové údaje

8. Zásoby: Doplňkové údaje

Slouží k zadání záruky, výrobce a zprávy, které se zobrazí při příjmu a výdeji zboží. Pohoda E1 umožní evidenci cizích názvů zásob.

9. Zásoby: Zaúčtování

9. Zásoby: Zaúčtování

Pro zadání nákladových a výnosových analytických účtů, Členění DPH, sledování přenesené daň. povinnosti, označení typu pro MOSS, účtování skladů A, EET.

Vytvoření karet typu Komplet a Souprava, příklady použití a vysvětlení jejich rozdílů.

10. Zásoby: záložka Souprava a Komplet

Vytvoření karet typu Komplet a Souprava, příklady použití a vysvětlení jejich rozdílů.

11. Zásoby: záložka Svázané

11. Zásoby: záložka Svázané

Slouží k svázaní jiné položky k hlavní zásobě, se kterou je vložena do dokladu. Nastavení příjmu a výdeje lze různě kombinovat.

12. Zásoby: záložky - Slevy, Evidenční čísla

12. Zásoby: záložky - Slevy, Evidenční čísla

Obě záložky slouží k zobrazení nastavených individuálních cen (z Adresáře) a evidenčních čísel zboží.

13. Cenové akce

13. Cenové akce

Využijeme při nastavování časově omezených slev zboží. U každé zásoby můžeme nastavit datum od-do.

14. Doklady: úvod ke kapitole

14. Doklady: úvod ke kapitole

Úvod do kapitoly o práci s doklady s vazbou na skladové pohyby (objednávkou, příjemkou, výdejkou, fakturou atp.).

15. Doklady: Příjemka běžná

15. Doklady: Příjemka běžná

Ukázka příjmu běžného zboží na sklad a uplatnění vedlejších nákladů za dopravu zboží.

Zboží dle výrobních čísel se přijme tak, že každá položka má načteno vlastní jedinečné výrobní číslo.

16. Doklady: Příjemka s výrobními čísly

Zboží dle výrobních čísel se přijme tak, že každá položka má načteno vlastní jedinečné výrobní číslo.

17. Doklady: Příjemka a šarže

17. Doklady: Příjemka a šarže

Stejný postup zadání jako u výrobních čísel. Rozdílem je to, že pod jednou šarži můžeme naskladnit více kusů. Lze evidovat i expirace.

18. Doklady: Přijatá objednávka

18. Doklady: Přijatá objednávka

Slouží k zápisu objednaného zboží odběratelem. Do přijatých objednávek se stahují objednávky z vašeho e-shopu.

19. Doklady: Vydané zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

19. Doklady: Vydané zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

Postup, jak z přijaté objednávky zboží vytvořit zálohovou fakturu a po její likvidaci přenosem vystavit fakturu (daňový doklad).

20. Doklady: Přijaté zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

20. Doklady: Přijaté zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

Zápis přijaté zálohové faktury od dodavatele a přenesení včetně skladových položek do přijaté faktury.

21. Časový posun dokladů - přijmu zboží, faktura přijde později

21. Časový posun dokladů - přijmu zboží, faktura příjde později

Nejprve dostaneme příjemku, fakturu za zboží obdržíme později.

22. Časový posun dokladů - první faktura, zboží přijde později

22. Časový posun dokladů - první faktura, zboží příjde později

Nejprve dostaneme fakturu, po jejím uhrazení příjemku na zboží.

23. Časový posun dokladů - vydáme zboží, fakturujeme později

23. Časový posun dokladů - vydáme zboží, fakturujeme později

Nejprve vydám zboží, fakturu zašlu odběrateli později.

24. Časový posun dokladů - fakturujeme, zboží odešleme později

24. Časový posun dokladů - fakturujeme, zboží odešleme později

Nejprve vystavíme fakturu, po jejím uhrazení vystavíme výdejku na zboží.

25. Odložený výdej

25. Odložený výdej

V první lekci si popíšeme klávesové zkraty, ovládání, agendy, ovládací prvky a názvosloví POHODY.

26. Automatické objednávky

26. Automatické objednávky

Slouží k hromadnému vystavení objednávek na zboží pro naše dodavatele dle zadaných kritérií.

27. Vydané objednávky a příjem zboží

27. Vydané objednávky a příjem zboží

Pro příjem zboží přeneseme z položky vydané objednávky do příjmového dokladu vč. kontroly objednaného-dodaného zboží.

28. Převod zboží mezi sklady

28. Převod zboží mezi sklady

Převádění zboží z původního skladu na cílový - např. z centrálního skladu převádíme zboží na prodejny.

29. Reklamace - zákaznická a opakovaná reklamace

29. Reklamace - zákaznická a opakovaná reklamace

POHODA eviduje reklamované zboží i opakované reklamace s jejich vyřízením (výměna, vrácení peněz aj.).

30. Reklamace - Skladová, Nákupní

30. Reklamace - Skladová, Nákupní

Skladovou a nákupní reklamaci řešíme vůči našim dodavatelům zboží.

31. Inventrua - Inventrurní seznamy

31. Inventrua - Inventurní seznamy

Slouží k vyhotovení podkladů o skutečném stavu zboží na skladě. Inventurní seznam lze vyplnit ručně, čtečkou čárových kódů nebo pomocí mobilního terminálu.

32. Inventrua - Sestavení a zaúčtování inventury

32. Inventura - Sestavení a zaúčtování inventury

Sestavení inventury včetně zaúčtování případných manka a přebytků.

33. Účtování zásob - účty na skladové kartě

33. Účtování zásob - účty na skladové kartě

Vytvoření analytických účtů a jejich vložení na skladovou kartu pro zaúčtování výnosů - nákladů.

34. Účtování zásob - Předkontace pro zaúčtování skladové karty

34. Účtování zásob - Předkontace pro zaúčtování skladové karty

Vytvoření předkontací pro automatické rozúčtování skladových karet dle nákladového a výnosového účtu.

35. Sklady A

35. Sklady A

Slouží pro firmy, které vedou podvojné účetnictví a chtějí sledovat pohyb zásob na jednotlivých účtech.

36. Výroba - Materiál

36. Výroba - Materiál

Nejprve založíme sklad a skladové karty materiálu, ze kterých vzniknou samotné výrobky.

Slouží k nadefinování počtu jednotlivých výrobků. Dokončením se odečte materiál ze skladu a vznikne konečný výrobek.

37. Výroba - Výrobní listy

Slouží k nadefinování počtu jednotlivých výrobků. Dokončením se odečte materiál ze skladu a vznikne konečný výrobek.

38. Zásoby a cizí měny - nastavení

38. Zásoby a cizí měny - nastavení

Provedeme základní nastavení pro práci s cizími měnami a kurzovým lístkem.

39. Zásoby a cizí měny - Ceníky, Adresář, Cenové skupiny

39. Zásoby a cizí měny - Ceníky, Adresář, Cenové skupiny

Nastavení cizích měn v jednotlivých částech programu POHODA.

40. Zásoby a cizí měny - příklady vystavení dokladů

40. Zásoby a cizí měny - příklady vystavení dokladů

Vystavení dokladů v cizí měně není složité. Ukážeme si, jak přijímat a vydávat faktury se zbožím v cizí měně.

41. Intrastat

41. Intrastat

Kompletní postup od nastavení POHODY přes vystavení dokladu až po sestavení výkazu.

42. Reporting skladových pohybů

42. Reporting skladových pohybů

Způsoby získávání přehledů o skladových pohybech (zisky, ocenění, stavy…) z programu POHODA.

43. Hromadné úpravy zásob

43. Hromadné úpravy zásob

Doporučené postupy, jak provádět hromadné úpravy skladových karet.

44. Uživatelské nastavení

44. Uživatelské nastavení

Popis možností v Uživatelského nastavení k urychlení práce se sklady.


Jaká je cena školení?

1.990,- vč. 21 % DPH

Nejčastěji se ptáte

Dostanu přístup ke kurzu hned?

Ano. Využijte online platbu a do 5 minut dostanete přístupy k požadovanému kurzu.

Je počet shlédnutí videí omezený?

Ne. Videa můžete sledovat opakovaně.

Musím kvůli kurzu kupovat Pohodu?

Není to nutné. Kurz je sestaven tak, aby šel absolvovat i s bezplatnou verzí a tu získáte s kurzem.

Jak se k videím dostanu?

V členské sekci kurzy sledujete stejně, jako YouTube.

Objednejte už teď