Daňová evidence - práce s doklady

Naučíte se své doklady a přiznání vytvářet v Pohodě snadno.


Celková délka videí 39 minut

Kurz obsahuje 26 lekcí

Přístup do 5 minut a neomezeně

Cena 1.260 Kč s DPH

Videokurz Daňová evidence - práce s doklady v programu POHODA

Co se s Pohodou naučíte

Naučíte se vše o fakturaci a sestavování přiznání v daňové evidenci. S Pohodou budete pracovat bez zbytečných chyb a prostojů.

  • Budete se orientovat v postupech při práci s doklady
  • Stanete se mistrem na všechny operace během fakturace
  • Budete umět provést vyměření DPH, reverse charge
  • Vystavení DPH a kontrolního hlášení zvládnete na 5 kliknutí
  • Ušetříte za služby své účetní

Tématické okruhy kurzu:

Vytvoříme firmu a první doklady

Založíme novou firmu a nastavíme účtování. Ujasníme si postupy zápisu vydaných a přijatých faktur, přenosy dokladů mezi agendami a opakující se platby.

Povel Záznam...

Ukážeme si, co všechno lze pod povelem Záznam… vyvolat za operace. Jak členění DPH ovlivňuje vstup dokladů do výkazů.

Likvidace a zápočty

V Bance a Pokladně si ukážeme všechny způsoby úhrad dokladů. Pomocí interních dokladů si ukážeme provádění vzájemných zápočtů.

Výkazy a přiznání

Sestavíme přiznání DPH, Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení. Vše odešleme pomocí datové schránky s kontrolou na EPO.

2 lekce z kurzu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dál získáte

  • Studijní materiály v PDF k vytištění
  • Výukovou verzi programu POHODA
  • Úkoly pro sledování úspěchu
  • Možnost navázat na témata video kurzu osobní konzultací

Osnova kurzu

1. Zavedení účetní jednotky

Postup a význam jednotlivých polí ve fakturaci

2. Globální nastavení firmy

Důležité nastavení programu pro účtování

3. Činnost dle typu podnikání

Rozdělení dokladů na typy podnikatelských činností

4. Předkontace v daňové evidenci

Využití předkontací v daň. evidenci pro sledování příjmů a výdajů

5. Členění DPH

Slouží k zařazení dokladu do řádků přiznání DPH a také...

6. Adresář - nejdůležitější funkce

Adresář slouží k evidenci údajů našich obchodních partnerů.

7. Vydané faktury

Vystavení zálohové faktury a běžných faktur

8. Přijaté faktury

Zapsání přijaté zálohové faktury a běžných faktur

9. Ostatní doklady

Hromadné vystavení dokladů pro pravidelné platby (pojištění)

10. Přenosy záznamů mezi doklady

Přenosy dokladů mezi agendami Pohody

11. Uplatnění slevy na položky dokladu

Přidání slevy k položkám dokladu, nebo její vyčíslení samostatně

12. Zaokrouhlení celkové ceny dokladu

Zaokrouhlování dokladů: nahoru, dolů, na celé koruny...

13. Opravné daňové doklady

Opravy původních faktur - přijatých i vydaných

14. Storno dokladů

Vystavení stornovacího dokladu k původní faktuře

15. Faktury v cizí měně

Postup nastavení a zapsání faktury v cizí měně

16. Doklady pro souhrnné hlášení

Vystavení faktury, která spadá do souhrnného hlášení

17. Vyměření DPH

Postupy provedení vyměření DPH u přijatých faktur

18. Přenesená daňová povinnost

Vystavení faktury a zapsání přijaté faktury s reverse charge

19. Příkazy k úhradě

Vystavení elektronického příkazu k úhradě přes homebanking

20. Likvidace dokladů - Banka a Pokladna

Postupy k provedení úhrady faktur

21. Likvidace dokladů v cizí měně

Úhrada faktury v cizí měně na korunový účet

22. Likvidace Vzájemné zápočty

Provedení zápočtů závazků a pohledávek

23. Vyúčtování zálohové faktury

Vyúčtování zálohové faktury a daňového dokladu do zúčtovací faktury

24. Sestavení přiznání k DPH

Vytvoření přiznání k DPH na 3 kliknutí

25. Sestavení kontrolního hlášení k DPH

Kontrolní hlášení doplňuje přiznání DPH a sestaví se na 2 kliky

26. Sestavení souhrnného hlášení

Vystavení souhrnného hlášení mezi plátce DPH v EU

Daňová evidence - práce s doklady

Cena 1.260,- vč. 21 % DPH

Počet lekcí: 26 | Celková délka: 39 minut

Objednávka kurzu Daňová evidence

Při platbě online získáte přístup k celému kurzu do 5 minut.