MENU: Hlavní strana > POHODA na míru > Výkazy práce

Výkazy práce

Potřebujete svým kolegům, nadřízeným nebo zákazníkům za poskytnuté služby, které slouží jako podklady k fakturaci a předávat je na hezkém dokladu?

Smyslem agendy je evidence výkazů práce přímo v programu POHODA. Agenda vznikla pro potřeby naší firmy. Dost často se stávalo, že jsme měli poznámky o provedených úkonech všude možně, jen na jednom místě. Nebylo pak nic divného, že některá práce se ztratila = nebyla vyfakturována a hlavně jsme nevěděli, kdy se jaká služba prováděla. Při snaze využít některou z běžných agend Pohody jsme narazili na to, že po datové uzávěrce nejsou doklad v následujícím roce k dispozici. Pro zpětné nahlížení na doklady by se muselo otevírat staré účetnictví a to je nepohodlné. Proto jsme vytvořili agendu Výkazy práce.

Práce s agendou Pracovní výkazy

Založíme nový doklad, z adresáře vybereme zákazníka, pro kterého výkaz práce evidujeme a zvolíme datum od kdy je výkaz platný. Vybereme odpovědnou osobu za zakázku a označením pole K fakturaci určíme, zda je výkaz určen k fakturaci, nebo slouží k internímu sledování práce.

Na záložce Položky dokladu zadáme datum provedení práce, čas od-do, typ činnosti (schůzka, TeamViewer, Vývoj, Analýza…). Z výklopného seznamu zvolíme jednotku délky trvání a počet jednotek. Systém sám vypočítá celkovou cenu za úkon. Do poznámek zaznamenáme popis prováděné služby.

Uživatelské agendy v informačním systému POHODA E1
Pracovní výkazy - položky

Pro přehled nad vyúčtování slouží zaškrtávátko Zasláno ke schválení - stačí zobrazit náhled tiskové sestavy, vytisknout a předat zákazníkovi, nebo rovnou odeslat e-mailem. Pokud zákazník nemá k fakturovaným položkám výhrady, zatrhneme Vyfakturováno. Přehled výkazu práce použijeme pro fakturaci, kde jednou částkou vyúčtujeme všechny položky. Do pole Fakturováno dokladem zadáme číslo vydané faktury.

Uživatelská agenda Pracovní výkazy obsahuje i součtovou tiskovou sestavu. Díky ní se můžeme podívat na celkovou vykázanou práci za období, obrat dle zákazníka, obratu jednotlivých činností atp.

Nejčastěji se ptáte

Agenda se vám líbí, jenže ji potřebujete jinak?

Uživatelskou agendu upravíme přesně podle vašich představ.

Vytvoříte nám i tiskové sestavy pro novou agendu?

Tiskové sestavy vám opět vytvoříme dle vašich představ a návrhů.

Jde uživatelskou agendu dodatečně upravovat?

Pokud zjistíte, že potřebujete ještě další funkce, agendu vám upravíme.

Jaká je cena agendy Pracovní výkazy?

 Za uživatelskou agendu neplatíte žádné roční poplatky

cena 5.670,- bez 21 % DPH

včetně implementace

Máte dotazy? Zavolejte na 775 002 871

nebo pošlete dotaz
Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz