MENU: Hlavní strana > POHODA na míru > Půjčovna

Půjčovna v Pohodě

Potřebujete vést jednotlivé zápůjčky včetně informací o zákazníkovi, vypůjčeném zboží a termínech (vypůjčeno od-do)?

Požadavek uživatele:

Firma provozuje půjčovnu nářadí a potřebuje vést veškeré informace o zapůjčeném zboží. Je nezbytné mít přehled o datech, kdy se výpůjčka provedla a vrátila, evidovat pracovníka, který výpůjčku provedl a jakému zákazníkovi. 

Druhým požadavkem je sledování financí za zálohy a výpůjčky. Konkrétně je třeba mít přehled o výši vybráné zálohy - kolik bude za výpůjčky utrženo a jakou sumu budeme vracet.

Princip fungování agendy:

Veškerý sortiment evidujeme přímo na skladových kartách v agendě Zásoby, kde mimo běžných údajů o zboží máme zadané ceny pro výpůjčky. 

Na skladovou kartu zadáváme podmínky vypůjčení; výši zálohy, cena vypůjčení za den a cena při vypůjčení na 6 a více dní. Takto připravené skladové karty přenášíme do agendy Půjčovna, kde slouží k výpočtu celkové ceny za vypůjčené zboží.

Půjčovna - položky vypůjčeného zboží

Práce s agendou Půjčovna

V agendě půjčovna založíme nový doklad. Kontaktní údaje vypůjčitele zapíšeme přímo do formuláře, nebo přeneseme z agendy Adresář.

V poli Stav vybereme z výklopného seznamu, zda se jedná o cenovou nabídku vypůjčení, samotnou výpůjčku nebo zda již bylo zboží vráceno. Uvedeme účel výpůjčky, zda jde o výpůjčku pro komerční nebo soukromé účely. V poli Vypůjčil vybereme pracovníka, který výpůjčku zboží provedl.

Na záložce Položky dokladu vybíráme z agendy Zásoby jednotlivé kusy zboží, které půjčujeme. Přenesením položky je vyplněna výše zálohy, cena za den a cena za 6 a více dní. U každé položky uvedeme v poli Půjčeno od od kdy je položka vypůjčena. V poli Vrátit/Vráceno dne vyplníme předpokládané datum vrácení zboží, tím dojde k výpočtu dní a ceny za vypůjčení. Systém podle počtu dní sám pozná, zda má počítat s částkou za běžný den, nebo se zvýhodněnou cenou při výpůjčce za 6 a více dní.

Do pole Stav při předání zapíšeme v jakém stavu zboží zákazníkovi předáváme (např. v náhradním kufru). Stejně tak do pole Stav při vrácení zapíšeme stav, v jakém nám zákazník zboží vrátil (např. bez výhrady, poškození, škody...).

V části Podmínky vypůjčení zapíšeme do pole Záloha celkovou výši zálohy za vypůjčené zboží. Do pole Půjčovné vyplníme cenu za zapůjčení zboží. Díky tomu nám systém Pohoda automaticky vypočítá doplatek, který je zákazníkovi po vrácení zboží vyplacen zpět.

Tiskové sestavy pro agendu Půjčovna

Cenová nabídka výpůjčky

Skvěle vám poslouží tisková sestava Cenová nabídka výpůjčky. Na dokladu je uveden seznam položek, včetně obrázků, popisu, cenové podmínky vypůjčení vč. zvýhodnění při vypůjčení na 6 a více dní.

Protokol o vypůjčení zboží

Jde o smlouvou se zákazníkem o podmínkách vypůjčení nářadí se všemi náležitostmi.

Protokol o vrácení zboží

Na dokladu evidujeme výši cen k finančnímu vyrovnání se zákazníkem. Na protokolu je uveden termín o vypůjčení a faktickém vrácení zboží včetně jeho stavu - poškození, chybějící součásti atp. Protokol o vrácení zboží slouží také jako podklad pro fakturaci.

Přehled vypůjčeného zboží

Sestava vytvoří přehled o vypůjčených položkách a plánovaném termínu vrácení. V zápatí sestavy je uveden součet vybraných záloh, celková výše půjčovného a souhrnnou částku, kterou budeme po odečtení půjčovného vracet.

Půjčovna - tisková sestava Přehled vypůjčeného zboží

Nejčastěji se ptáte

Agenda se vám líbí, jenže ji potřebujete jinak?

Uživatelskou agendu upravíme přesně podle vašich představ.

Vytvoříte nám i tiskové sestavy pro novou agendu?

Tiskové sestavy vám opět vytvoříme dle vašich představ a návrhů.

Jde uživatelskou agendu dodatečně upravovat?

Pokud zjistíte, že potřebujete ještě další funkce, agendu vám upravíme.

Jaká je cena agendy Půjčovna?

cena 4.620,- bez 21 % DPH

včetně implementace

 Za uživatelskou agendu neplatíte žádné roční poplatky

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz