Účetnictví - práce s doklady

Práce s doklady v podvojném účetnictví v programu POHODA


Celková délka videí 101 minut

Kurz obsahuje 29 lekcí

Přístup do 5 minut a neomezeně

Cena 1.990 Kč s DPH

Videokurz Účetnictví - práce s doklady v účetním programu POHODA

Co se s Pohodou naučíte

Naučíte se vše o fakturaci a sestavování přiznání pro vedení podvojného účetnictví
...pro sebe i na zakázku.

  • Jak vytvářet analytické účty a pracovat s nimi v předkontacích dokladů
  • Práce s členěním DPH a jak ovlivňuje vstup dokladů do jednotlivých přiznání
  • Fakturace v režimu MOSS, reverse charge, při registraci firmy k DPH v EU
  • Provádět vzájemné zápočty (plně, částečně), likvidaci dokladů i v cizí měně
  • Provést hromadný příkaz k úhradě pomocí homebanking
  • Vystavit jednotlivá přiznání a odeslat datovou schránkou přímo z POHODY

Tématické okruhy kurzu:

Vytvoříme firmu a první doklady

Založíme novou firmu a nastavíme globální účtování. Seznámíme se s předkontacemi s analytickými účty a jak ovlivní zaúčtování dokladů. Přizpůsobíme Členění DPH pro vstup faktur do jednotlivých přiznání.

Povel Záznam...

Ukážeme si, co všechno lze v podvojném účetnictví pod povelem Záznam… vyvolat u faktur za operace: vyměření DPH, penalizaci faktur, výstupy do ENP, Registrace DPH v EU, Intrastat, vstup do MOSS atd.

Likvidace a zápočty

Práce s fakturami v přenesené daň. povinnosti. V Bance a Pokladně si ukážeme všechny způsoby úhrad přijatých i vydaných dokladů. Pomocí interních dokladů si ukážeme, jak provést (částečně a plně) vzájemné zápočty.

Výkazy a přiznání

Sestavíme přiznání k DPH, Kontrolní hlášení a Souhrnné hlášení. Získání přehledů pro MOSS a Intrastat.  Vše odešleme pomocí datové schránky s kontrolou na EPO. Podklady pro vyplnění přiznání k DPH v jiných státech EU.

2 lekce z kurzu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dál získáte

  • Studijní materiály v PDF k vytištění
  • Výukovou verzi programu POHODA
  • Úkoly pro sledování úspěchu
  • Možnost navázat na témata video kurzu osobní konzultací

Osnova kurzu

Úvod

Úvodní informace k videokurzu účetnictví.

1. Předkontace, členění DPH

Založíme novou účetní jednotku, analytické předkontace a členění DPH.

2. Adresář

Adresář slouží k evidenci údajů našich obchodních partnerů.

3. Vydané doklady

POHODA umožňuje evidovat celý cyklus oběhu dokladů.

4. Přijaté doklady

Ukážeme si další možnosti práce s přijatými doklady.

5. Ostatní doklady

Závazky a pohledávky, které nevyplývají z fakturace.

6. Přenosy záznamů

Přenos položek dokladů mezi agendami.

7. Záznam: Penalizace

Jak vystavit penalizační fakturu nebo sledovat faktury, které lze penalizovat.

8. Záznam: Sleva

Přidání slevy k položkám nebo její vyčíslení samostatně.

9. Záznam: Zaokrouhlení

Zaokrouhlení celkové ceny dokladu nahoru, dolů nebo na celé koruny.

10. Záznam: Opravné daň. doklady

Opravným daňovým dokladem v podstatě opravujeme původní fakturu.

11. Záznam: Storno

Vystavíme stornovací doklad k původnímu dokladu.

12. Záznam: Cizí měny

Postup nastavení a založení dokladu v cizí měně.

13. Záznam: Registrace DPH v EU

Využijí firmy registrované jako plátci DPH v jiném státě EU s přiděleným DIČ.

14. Záznam: MOSS

Nastavení POHODY pro vydání dokladu v režimu MOSS.

15. Souhrnné hlášení

Vystavení dokladu, který vstoupí do SH.

16. Vyměření DPH

Postupy, jak provést vyměření DPH.

17. Přenesená daňová povinnost

PDP z pohledu dodavatele a z pohledu odběratele.

18. Intrastat

Sběr dat o pohybu zboží mezi členskými státy EU.

19. Příkaz k úhradě

Vystavení elektronického příkazu k úhradě závazků.

20. Likvidace: Banka a Pokladna

Jednotlivé postupy s likvidací dokladů.

21. Likvidace: doklady v CM

Likvidace dokladu v cizí měně na korunový i devizový účet.

22. Likvidace: Vzájemné zápočty

Vzájemné zápočty závazků a pohledávek.

23. Vyúčtování: Zálohové faktury

Vyúčtování zálohové faktury a daňového dokladu.

24. Vyúčtování: Vydaných zálohových faktur

Příklad vyúčtování více záloh za provedenou zakázku.

25. Přiznání k DPH

Postup vystavení přiznání DPH včetně odeslání.

26. Přiznání KH k DPH

Vystavení kontrolního hlášení k DPH.

27. Souhrnné hlášení

Vystavení souhrnného hlášení u plátce DPH.

28. Přiznání MOSS

Postup vystavení přiznání MOSS včetně závazku.

29. Uživatelská nastavení

Nastavení výchozích hodnot pro uživatele v účetní jednotce.

Účetnictví - práce s doklady

Cena 1.990,- vč. 21 % DPH

Počet lekcí: 29 | Celková délka: 101 minut

Objednávka kurzu Účetnictví - práce s doklady

Při platbě online získáte přístup k celému kurzu do 5 minut.