Skladové hospodářství a faktury

Nastavení skladů a práce s doklady s vazbou na zásoby v programu POHODA


Celková délka videí 95 minut

Kurz obsahuje 44 lekcí

Přístup do 5 minut a neomezeně

Cena 1.990 Kč s DPH

Co se s Pohodou naučíte

Naučíte se vše o skladovém hospodářství a práci s doklady s vazbou na zásoby.

 • Jak vytvářet ceníky a cenové skupiny a jaký je jejich význam
 • Vytvoření skladových karet včetně údajů pro Intrastat a skladů A
 • Zapisovat příjmové i výdajové doklady s vazbou na zásoby
 • Provádět převody zboží mezi sklady, sestavit a zaúčtovat inventuru
 • Pracovat se šaržemi a výrobními čísly, provádět hromadné úpravy
 • Definovat individuální slevy pro zákazníky, cenové akce
 • Vystavit faktury se zásobami s cenami v cizí měně
 • Pokročilé možnosti vedení skladů u Pohoda E1

Tématické okruhy kurzu:

Vytvoříme firmu a sklady

V nové firmě provedeme globální nastavení pro práci se sklady. Založíme sklady a rozdělíme je pomocí členění skladů. Vytvoříme prodejní ceny (ceníky), povíme si o funkci cenových skupin.

Skladové karty

V agendě Zásoby si ukážeme tvorbu všech typů skladových karet s příklady jejich použití a možnostmi. Význam jednotlivých polí a k čemu jsou jednotlivé záložky. Jak vytvářet kusovníky pro výrobní proces.

Doklady se zásobami

Příjem zboží na sklad - vč. zásob s výrobními čísly a šaržemi. Uplatnění vedlejších nákladů (doprava, clo) a jejich rozpuštění do vážené nákupní ceny zásob. Časový posun mezi vystavením dokladu a pohybem zásob. 

Pokročilé funkce

Úvod do výrobního procesu. Postupy pro sestavení a zaúčtování inventury zboží. Jak provádět hromadné úpravy na skladových kartách. Vyřizování reklamací našich zákazníků a předávání zboží do servisu. 

2 lekce z kurzu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co dál získáte

 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Výukovou verzi programu POHODA
 • Úkoly pro sledování úspěchu
 • Možnost navázat na témata video kurzu osobní konzultací

Osnova kurzu

1. Základy ovládání programu

1. Základy ovládání programu

Zopakujeme si klávesové zkratky a základní ovládací prvky.
2. Založení skladů

2. Založení skladů

Sklady zakládáme podle místa, provozovny firmy, dodavatele.
3. Členění skladů

3. Členění skladů

Členění skladů využijete především v agendě Zásoby, Pohyby, Inventura, …
4. Prodejní ceny

4. Prodejní ceny

Vytvoříme cenové hladiny (ceníky) dle skupin, rabatu, marže k prodeji zboží v různých cenách.
5. Cenové skupiny

5. Cenové skupiny zboží

Při zadání cenové skupiny se automaticky prodejní cena přepočítá.
6. Zásoby: typy karet

6. Zásoby: typy karet

Blíže se seznámíme s typy jednotlivých skladových karet a jejich významem.
7. Zásoby: založení karet

7. Zásoby: založení skladových karet

Názorně si ukážeme, jak založit jednotlivé skladové karty (artiklu).
8. Zásoby: Doplňkové údaje

8. Zásoby: Doplňkové údaje zásob

Slouží k zadání záruky, výrobce a zprávy, které se zobrazí při příjmu a výdeji zboží. Pohoda E1 umožní evidenci cizích názvů zásob.
9. Zásoby: Zaúčtování

9. Zásoby: Automatické zaúčtování zboží

Pro zadání nákladových a výnosových analytických účtů, Členění DPH, sledování přenesené daň. povinnosti, označení typu pro MOSS, účtování skladů A, EET.
Vytvoření karet typu Komplet a Souprava, příklady použití a vysvětlení jejich rozdílů.

10. Zásoby: záložka Souprava a Komplet

Vytvoření karet typu Komplet a Souprava, příklady použití a vysvětlení jejich rozdílů.
11. Zásoby: záložka Svázané

11. Zásoby: záložka Svázané

Slouží k svázaní jiné položky k hlavní zásobě, se kterou je vložena do dokladu. Nastavení příjmu a výdeje lze různě kombinovat.
12. Zásoby: záložky - Slevy, Evidenční čísla

12. Zásoby: záložky - Slevy, Evidenční čísla

Obě záložky slouží k zobrazení nastavených individuálních cen (z Adresáře) a evidenčních čísel zboží.
13. Cenové akce

13. Cenové akce na zboží

Využijeme při nastavování časově omezených slev zboží. U každé zásoby můžeme nastavit datum od-do.
14. Doklady: úvod ke kapitole

14. Doklady: úvod do kapitoly

Úvod do kapitoly o práci s doklady s vazbou na skladové pohyby (objednávkou, příjemkou, výdejkou, fakturou atp.).
15. Doklady: Příjemka běžná

15. Doklady: Příjemka na běžné zboží

Ukázka příjmu běžného zboží na sklad a uplatnění vedlejších nákladů za dopravu zboží.
Zboží dle výrobních čísel se přijme tak, že každá položka má načteno vlastní jedinečné výrobní číslo.

16. Doklady: Příjemka zboží s výrobními čísly

Zboží dle výrobních čísel se přijme tak, že každá položka má načteno vlastní jedinečné výrobní číslo.
17. Doklady: Příjemka a šarže

17. Doklady: Příjemka a šarže zboží

Stejný postup zadání jako u výrobních čísel. Rozdílem je to, že pod jednou šarži můžeme naskladnit více kusů. Lze evidovat i expirace.
18. Doklady: Přijatá objednávka

18. Doklady: Přijatá objednávka

Slouží k zápisu objednaného zboží odběratelem. Do přijatých objednávek se stahují objednávky z vašeho e-shopu.
19. Doklady: Vydané zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

19. Doklady: Vydané zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

Postup, jak z přijaté objednávky zboží vytvořit zálohovou fakturu a po její likvidaci přenosem vystavit fakturu (daňový doklad).
20. Doklady: Přijaté zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

20. Doklady: Přijaté zálohové faktury a faktury (daň. doklad)

Zápis přijaté zálohové faktury od dodavatele a přenesení včetně skladových položek do přijaté faktury.
21. Časový posun dokladů - přijmu zboží, faktura přijde později

21. Časový posun dokladů - příjmu zboží, faktura přijde později

Nejprve dostaneme příjemku na zboží, fakturu od dodavatele obdržíme později.
22. Časový posun dokladů - první faktura, zboží přijde později

22. Časový posun dokladů - první faktura, zboží přijde později

Nejprve dostaneme fakturu, po jejím uhrazení příjemku na zboží.
23. Časový posun dokladů - vydáme zboží, fakturujeme později

23. Časový posun dokladů - vydáme zboží, fakturujeme později

Nejprve vydám zboží, fakturu zašlu odběrateli později.
24. Časový posun dokladů - fakturujeme, zboží odešleme později

24. Časový posun dokladů - fakturujeme, zboží odešleme později

Nejprve vystavíme fakturu, po jejím uhrazení vystavíme výdejku na zboží.
25. Odložený výdej

25. Odložený výdej

Vystavení faktury se zásobami, avšak bez pohody stavu skladu.
26. Automatické objednávky

26. Automatické objednávky

Slouží k hromadnému vystavení objednávek na zboží pro naše dodavatele dle zadaných kritérií.
27. Vydané objednávky a příjem zboží

27. Vydané objednávky a příjem zboží

Pro příjem zboží přeneseme z položky vydané objednávky do příjmového dokladu vč. kontroly objednaného-dodaného zboží.
28. Převod zboží mezi sklady

28. Převod zboží mezi sklady

Převádění zboží z původního skladu na cílový - např. z centrálního skladu převádíme zboží na prodejny.
29. Reklamace - zákaznická a opakovaná reklamace

29. Reklamace - zákaznická a opakovaná reklamace

POHODA eviduje reklamované zboží i opakované reklamace s jejich vyřízením (výměna, vrácení peněz aj.).
30. Reklamace - Skladová, Nákupní

30. Reklamace - Skladová, Nákupní

Skladovou a nákupní reklamaci řešíme vůči našim dodavatelům zboží.
31. Inventrua - Inventrurní seznamy

31. Inventura - Inventurní seznamy

Slouží k vyhotovení podkladů o skutečném stavu zboží na skladě. Inventurní seznam lze vyplnit ručně, čtečkou čárových kódů nebo pomocí mobilního terminálu.
32. Inventrua - Sestavení a zaúčtování inventury

32. Inventura - Sestavení a zaúčtování inventury

Sestavení inventury včetně zaúčtování manka a přebytků.
33. Účtování zásob - účty na skladové kartě

33. Účtování zásob - účty na skladové kartě

Vytvoření analytických účtů a jejich vložení na skladovou kartu pro zaúčtování výnosů - nákladů.
34. Účtování zásob - Předkontace pro zaúčtování skladové karty

34. Účtování zásob - Předkontace pro zaúčtování skladové karty

Vytvoření předkontací pro automatické rozúčtování skladových karet dle nákladového a výnosového účtu.
35. Sklady A

35. Sklady A

Slouží pro firmy, které vedou podvojné účetnictví a chtějí sledovat pohyb zásob na jednotlivých účtech.
36. Výroba - Materiál

36. Výroba - Materiál

Nejprve založíme sklad a skladové karty materiálu, ze kterých vzniknou samotné výrobky.
Slouží k nadefinování počtu jednotlivých výrobků. Dokončením se odečte materiál ze skladu a vznikne konečný výrobek.

37. Výroba - Výrobní listy

Slouží k nadefinování počtu jednotlivých výrobků. Dokončením se odečte materiál ze skladu a vznikne konečný výrobek.
38. Zásoby a cizí měny - nastavení

38. Zásoby a cizí měny - nastavení

Provedeme základní nastavení pro práci s cizími měnami a kurzovým lístkem.
39. Zásoby a cizí měny - Ceníky, Adresář, Cenové skupiny

39. Zásoby a cizí měny - Ceníky, Adresář, Cenové skupiny

Nastavení cizích měn v jednotlivých částech programu POHODA.
40. Zásoby a cizí měny - příklady vystavení dokladů

40. Zásoby a cizí měny - příklady vystavení dokladů

Vystavení dokladů v cizí měně není složité. Ukážeme si, jak přijímat a vydávat faktury se zbožím v cizí měně.
41. Intrastat

41. Intrastat

Kompletní postup od nastavení POHODY přes vystavení dokladu až po sestavení výkazu.
42. Reporting skladových pohybů

42. Reporting skladových pohybů

Způsoby získávání přehledů o skladových pohybech (zisky, ocenění, stavy…) z programu POHODA.
43. Hromadné úpravy zásob

43. Hromadné úpravy zásob

Doporučené postupy, jak provádět hromadné úpravy skladových karet.
44. Uživatelské nastavení

44. Uživatelské nastavení

Popis možností Uživatelského nastavení k urychlení práce se sklady.

Skladové hospodářství a faktury

Cena 1.990,- vč. 21 % DPH

Počet lekcí: 44 | Celková délka: 95 minut

Objednávka kurzu Skladové hospodářství a faktury

Při platbě online získáte přístup k celému kurzu do 5 minut.