Program PAMICA M200

PAMICA - pro maximálně 200 zaměstnanců (v každé zpracovávané firmě)

PAMICA Personalistika a mzdy

Ve variantě PAMICA M200 můžete vést evidenci personálních údajů, pracovních poměrů a také zpracovávat mzdy až pro 200 zaměstnanců, a to i na zakázku neomezenému počtu firem.

 • mzdy pro 200 zaměstnanců
 • personalistika
 • evidence pracovních poměrů
 • neomezený počet firem

Možnosti a funkce programu PAMICA M200

 • tvorba mzdy - vedení i na zakázku, maximálně 50 zaměstnanců (v každé zpracovávané firmě), široký výběr druhů složek mzdy a jejich kombinace, položkové zpracování mezd, kontrola v průběhu zpracování
 • rozvrh pracovní doby -  rovnoměrný, nerovnoměrný, turnusový
  pracovní poměry - více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • srážky ze mzdy - rozlišení přednostních a nepřednostních srážek, výpočet nezabavitelné části mzdy
 • evidence lékařských prohlídek - jednorázové nebo pravidelně se opakující lékařské prohlídky, tzv. periodické prohlídky
 • evidence školení - přesné plánování, evidence a sledování školení zaměstnanců
  dovolená - automatický výpočet nároku a krácení dovolené
 • tiskové sestavy - více než 220 tiskových sestav, úprava pomocí editoru REPORT Designer
 • docházka - import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace)
 • historie záznamů - sledování historie změn včetně informace, který uživatel změny provedl
 • nabízí široký výběr druhů složek mzdy a jejich kombinace (příplatky, prémie, náhrady)
 • podporuje rovnoměrné, nerovnoměrné a turnusové rozvržení pracovní doby
 • podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • nabízí možnost položkového zpracování mezd
 • kontroluje mzdy v průběhu zpracování
 • umožňuje rozlišení přednostních a nepřednostních srážek
 • automaticky vypočítá nezabavitelnou část mzdy
 • importuje pomocí XML komunikace data z docházkového systému a programu POHODA
 • automaticky vypočítá nárok na dovolenou
 • obsahuje více než 220 tiskových sestav

Jak s jednotlivé varianty programu PAMICA liší?

 • podle počtu zaměstnanců v aktivním poměru v každé zpracovávané firmě
 • verze M200 umožní zpracovávat mzdy pro 200 zaměstnanců z jedné firmy
 • ostatní varianty umožňují vést neomezeně mnoho firem a zpracovávat tak mzdy na zakázku
 • limitem tedy je počet zaměstnanců v jedné firmě, počet firem není omezen

Ceník programu PAMICA

PAMICA M200
licence pro 1 počítač
Licence 33 980 Kč / Servis 10 870 Kč
PAMICA M200 NET3
síťová licence pro 2 až 3 počítače
Licence 50 970 Kč / Servis 16 310 Kč
PAMICA M200 NET5
síťová licence pro 4 až 5 počítačů
Licence 67 960 Kč / Servis 21 750 Kč

Aktualizace programu pro rok 2024 ZDARMA.

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Objednávka programu PAMICA M200

Při platbě online získáte do 5 minut doklad o platbě a licenční číslo k instalaci.