Účetní program POHODA

Levný a oblíbený účetní a ekonomický program pro vaše podnikání.
To je POHODA

7 variant Pohody

POHODA 2024 Mini

Je super do začátku podnikání, obsahuje hlavně fakturaci a sestavení DPH.

 • daňová evidence
 • přijaté a vydané faktury
 • DPH, KH, podklady DzPFO

Cena 2 980 Kč bez DPH

POHODA 2024 Lite

Štíhlá verze pro OSVČ. Potěší řadou pokročilejších funkcí pro fakturaci a sestavení DPH.

 • daňová evidence
 • přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky
 • DPH, KH, podklady DzPFO

Cena 4 980 Kč bez DPH

POHODA 2024 Jazz

Pro firmy nebo OSVČ, kteří řeší jen sklady a fakturaci. Účetnictví dělá externí firma.

 • přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky
 • vedení skladové evidence

Cena od 6 980 Kč bez DPH

Aktualizace POHODY pro celý rok 2024 ZDARMA

POHODA 2024 Standard

Pro OSVČ na fakturaci, sestavení DPH, vedení skladů a mezd.

 • daňová evidence
 • přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky
 • DPH, KH, podklady DzPFO
 • vedení skladové evidence
 • mzdy a personalistika
 • cestovní příkazy, majetek

Cena od 8 980 Kč bez DPH

POHODA 2024 Profi

Pro firmy na fakturaci, sestavení DPH a mzdy dělá účetní firma.

 • podvojné účetnictví
 • přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky
 • DPH, KH, podklady DzPFO
 • majetek
 • příspěvkové a neziskové organizace

Cena od 12 980 Kč bez DPH

POHODA 2024 Premium

Pro firmy na fakturaci, sestavení DPH, vedení skladů a mezd.

 • podvojné účetnictví
 • přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky
 • DPH, KH, podklady DzPFO
 • vedení skladové evidence
 • mzdy a personalistika
 • cestovní příkazy, majetek
 • příspěvkové a neziskové organizace

Cena od 16 980 Kč bez DPH

POHODA 2024 Komplet

Malý software pro velké účetnictví. Nejvyšší varianta Pohody vám umožní zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví. K dispozici máte všechny funkce programu POHODA pro zpracování účetnictví na zakázku.

 • účetnictví a daňová evidence v jedné POHODĚ
 • ideální na vedení zakázkového účetnictví
 • přiznání DPH, kontrolní hlášení, podklady DzPPO / DzPFO
 • fakturace, vedení skladů, personalistika a mzdy, kniha jízd, cestovní příkazy
 • příspěvkové a neziskové organizace

Cena od 19 980 Kč bez DPH

FAQ účetního programu POHODA

1. Jaké jsou varianty účetního programu POHODA?

POHODA nabízí celkem 7 variant: Mini, Lite, Jazz, Standard, Profi, Premium a Komplet.

2. Co zahrnuje varianta POHODA Mini?

Varianta POHODA Mini je vhodná pro začátky podnikání a obsahuje hlavně fakturaci a sestavení DPH. Zahrnuje daňovou evidenci, přijaté a vydané faktury, DPH, KH a podklady DzPFO.

3. Jaké funkce nabízí varianta POHODA Lite?

Varianta POHODA Lite je štíhlou verzí pro OSVČ a obsahuje pokročilejší funkce pro fakturaci a sestavení DPH. Zahrnuje daňovou evidenci, přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky, DPH, KH a podklady DzPFO.

4. Co zahrnuje varianta POHODA Jazz?

Varianta POHODA Jazz je určena pro firmy nebo OSVČ, které řeší především sklady a fakturaci. Účetnictví v této variantě obstarává externí firma. Zahrnuje přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky a vedení skladové evidence.

5. Co nabízí varianta POHODA Standard?

Varianta POHODA Standard je určena pro OSVČ a zahrnuje fakturaci, sestavení DPH, vedení skladů a mezd. Obsahuje daňovou evidenci, přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky, DPH, KH, podklady DzPFO, vedení skladové evidence, mzdy a personalistiku.

6. Jaké funkce obsahuje varianta POHODA Profi?

Varianta POHODA Profi je určena pro firmy na fakturaci, sestavení DPH a mzdy, které obstarává účetní firma. Zahrnuje podvojné účetnictví, přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky, DPH, KH, podklady DzPPO, majetek, příspěvkové a neziskové organizace.

7. Co nabízí varianta POHODA Premium?

Varianta POHODA Premium je určena pro firmy na fakturaci, sestavení DPH, vedení skladů a mezd. Zahrnuje podvojné účetnictví, přijaté a vydané faktury, objednávky, zakázky, DPH, KH, podklady DzPPO, vedení skladové evidence, mzdy a personalistiku, cestovní příkazy, majetek a příspěvkové a neziskové organizace.

8. Co obsahuje varianta POHODA Komplet?

Varianta POHODA Komplet je nejvyšší variantou a umožňuje zpracovávat účetnictví i daňovou evidenci v jednom programu. Je ideální pro vedení zakázkového účetnictví a zahrnuje funkce fakturace, vedení skladů, personalistiku a mzdy, knihu jízd, cestovní příkazy a příspěvkové a neziskové organizace.

9. Jak POHODA pomáhá se správou adresáře kontaktů?

Adresář kontaktů je základem pro správu zákazníků a POHODA vám umožňuje udržovat přehled o tom, kdo co nakupuje a jaká je platební morálka zákazníků.

10. Jak POHODA pomáhá s fakturací?

Faktury jsou základem zisku a POHODA zvládá i zálohové faktury, objednávky a poptávky. Můžete je vytvářet a spravovat efektivně pomocí účetního software POHODA.

11. Jak POHODA pomáhá s evidencí skladů?

POHODA umožňuje evidenci zásob, příjemky, výdejky, výrobu a inventury. Je skvělým pomocníkem pro správu skladů a základem pro obchodníky.

12. Co zahrnuje funkce účetnictví v POHODĚ?

Účetnictví v POHODĚ obsahuje předdefinovanou účtovou osnovu, předkontace a členění DPH, které jsou připravené k použití.

13. Jak POHODA pomáhá s daňovou evidencí?

Stejně jako v účetnictví je POHODA připravena na vedení daňové evidence, čímž usnadňuje správu daní a plnění daňových povinností.

14. Jak POHODA pomáhá s vedením mezd, jízd a majetku?

POHODA umožňuje evidovat výplaty, cesty i majetek v jednom systému, což usnadňuje správu zaměstnanců a jejich mzdových a evidenčních záležitostí.

15. Jak POHODA zajišťuje propojení s e-shopy?

POHODA umožňuje spravovat celý internetový obchod bez přepisování dat, což znamená, že veškeré informace o prodeji a skladových zásobách jsou dostupné z jednoho místa.

16. Jaký reporting nabízí POHODA?

POHODA obsahuje více než 1000 tiskových sestav, které vám umožní měřit a řídit různé aspekty vašeho podnikání. Další možnosti jsou exporty dat do Excelu, ve kterém si již vytvoříte grafy podle svých potřeb.

17. Může se POHODA přizpůsobit individuálním potřebám?

Ano, POHODA umožňuje individuální úpravy tiskových sestav, formulářů a vytvoření nových agend dle vašich požadavků.

18. Jak se ujistit, že přechod na POHODU přinese požadované výsledky?

Můžete se spolehnout na dlouholeté zkušenosti a spokojenost zákazníků, kteří již využívají POHODU pro efektivní vedení svých firem.

19. Jak zvládnout přechod na POHODU bez komplikací?

Pro nové uživatele nabízíme podporu, která vám pomůže přechod zvládnout bez větších problémů.

20. Jak naučit zaměstnance pracovat s novým účetním softwarem?

Poskytujeme školení a konzultace pro uživatele, takže vaši zaměstnanci se snadno seznámí s novým softwarem a naučí se ho efektivně používat.

21. Jak POHODA pomáhá s časovou náročností administrativy?

POHODA je navržena tak, aby snížila časovou náročnost administrativy a umožnila vám více se soustředit na podnikání a rozvoj firmy.

22. Jak POHODA pomáhá s finanční kontrolou a plánováním?

POHODA poskytuje přesný přehled o finančních informacích, což vám umožní lepší finanční kontrolu a plánování budoucího růstu vaší firmy.

23. Jak POHODA pomáhá s péčí o zaměstnance a rozvojem firmy?

Díky snížení časové náročnosti administrativy, které POHODA přináší, budete mít více času na péči o zaměstnance a rozvoj firmy.

24. Jak zvládnout změnu účetního programu bez rizika neúspěchu?

POHODA je jednoduchý a intuitivní účetní software, který vám pomůže správně zvládnout přechod bez rizika neúspěchu.

25. Jak najít účetní software, který bude jednoduchý, intuitivní a všichni zaměstnanci ho pochopí a budou jej správně používat?

Program POHODA je právě takovým softwarem, který je snadno pochopitelný a všichni zaměstnanci se ho mohou naučit správně používat.