TAX Profi - daňová přiznání DPPO i DPFO

TAX Profi je komplexní software pro zpracování daňových přiznání pro neomezený počet poplatníků. Umožňuje zpracovávat silniční daň pro neomezený počet vozidel.
Navíc obsahuje možnost zpracování přiznání k majetkovým daním.

TAX daňová přiznání
 • přiznání pro neomezený počet poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel
 • DPFO, DPPO, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce
 • DPH včetně kontrolního a souhrnného hlášení, silniční daň
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
 • přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů

TAX Profi je komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Umožňuje zpracovávat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel. Můžete v ní sestavovat přiznání k daním z příjmů fyzickým i právnickým osobám, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.

Varianty TAX Profi obsahuje i agendy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách kapitálu, Přehled o peněžních tocích a Příloha v účetní závěrce. Tiskopisy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (v plném i zkráceném rozsahu) jsou pro podnikatelské subjekty k dispozici i v anglickém a německém jazyce a lze je v tisících Kč načítat z programu POHODA.

Pokud pro vedení účetnictví používáte systém POHODA, nemusíte při zpracování přiznání k dani z příjmů vyplňovat většinu údajů ručně – program TAX si je může automaticky načíst. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.

Ve variantě TAX Profi je možné také vyplnit tiskopis Jednotný registrační formulář či zpracovat a elektronicky odeslat tiskopisy Přihláška k registraci fyzických/právnických osob, Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace či Přihláška k registraci k DPH - dani z přidané hodnoty.

Možnosti a funkce programu TAX Profi

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a pro všechny zdravotní pojišťovny
 • daň z přidané hodnoty 
 • kontrolní hlášení (KH)
 • souhrnné hlášení (SH)
 • daň silniční (DS za 2018 až 2001, přehled záloh na 2023)
 • daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV)
 • daň z nemovitých věcí (DN)
 • zpracování a elektronické podání obecných písemností
 • daň z hazardních her (DHH)
 • výpočet daně a daňového zvýhodnění
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob

Další agendy a funkce

 • rozvaha a výkaz zisku a ztráty (v plném i zkráceném rozsahu), přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace
 • u podnikatelských subjektů a nevýdělečných organizací možnost načtení dat pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) z programu POHODA
 • jednotný registrační formulář pro fyzické/právnické osoby
 • přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihlášku k registraci pro fyzické/právnické osoby
 • oznámení o změně registračních údajů
 • žádost o zrušení registrace
 • adresář poplatníků, události
 • přístupová práva, možnost síťového provozu (síťové přídavné licence)
 • číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
 • agendy Podepisující osoba, Elektronická podání a Archiv
 • možnost nastavení datové schránky
 • pohledávky, závazky
 • příkazy k úhradě, homebanking
 • vozidla
 • možnost importu vozidel z programu POHODA
 • možnost zaúčtování pohledávek a závazků do programu POHODA
 • převod údajů z přiznání minulých let
 • elektronický podpis PDF dokumentů

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO). Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o vybraném poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, pokud na ně uplatňuje slevy na dani. Volitelně se převezmou i vstupní údaje z daňové evidence nebo podvojné účetnictví v programu POHODA.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO). Tento typ daňového přiznání je v programu TAX zpracován podobně jako přiznání k DPFO. TAX umožňuje zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a nevýdělečné organizace. V případě příspěvkových organizací a poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci (JÚ), je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat z ekonomicko-informačního systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

Formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Program TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven. Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, ty pak vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. V souladu s platnou legislativou je možné daňové přiznání či přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení (OSSZ) odeslat elektronicky.

Varianta TAX Profi navíc umožňuje evidenci a tisk plných mocí a obecných písemností, import údajů o vozidlech z programu POHODA, export závazků a pohledávek do systému POHODA, sledování vystavených přiznání všech poplatníků napříč jednotlivými roky a řadu dalších funkcí.

Ceník programu TAX Profi

TAX Profi
licence pro 1 počítač
Licence 6 980 Kč / Servis 4 190 Kč
TAX Profi NET3
síťová verze pro 2 až 3 počítače
Licence 10 470 Kč / Servis 6 280 Kč
TAX Profi NET5
síťová verze pro 4 až 5 počítačů
Licence 13 960 Kč / Servis 8 380 Kč

Aktualizace programu pro rok 2024 ZDARMA.

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Objednávka programu TAX Profi

Při platbě online získáte do 5 minut doklad o platbě a licenční číslo k instalaci.