FAQ - Účetního programu POHODA

Nejčastější dotazy k používání a práci s účetním programem POHODA

Jak probíhá online školení?

Po připsání peněz na účet vám do e-mailu přijdou přihlašovací údaje do členské sekce webu. Přístup ke kurzu je časově neomezený, tudíž vám zůstává napořád. Počet spuštění kurzu je také neomezen, takže se k jednotlivým lekcím můžete vracet. Vytvořte si bezplatný přístup a shlédněte bezplatná videa online kurzu k programu POHODA.

Je možné z programu POHODA vytisknout adresní štítky?

Ano, je to možné. V nabídce Tiskové sestavy si vyberete z několika typů poštovních adresních štítků dle velikosti štítků a vytisknete.

Lze v programu Pohoda sestavit plán zakázky?

Ano, pomocí záložky Plán zakázky můžeme zapsat plánované výnosy, náklady a další položky spojené se zakázkou. Zadaný plán lze exportovat do MS Excel pro další zpracování.

Mohu v programu Pohoda evidovat celní kurz?

Ano můžete. V jakékoliv požadované měně. Celní kurz využijete například pro Intrastat.

Lze v programu Pohoda nastavit časově omezenou cenu (akci) na zboží?

Časově omezit akční cenu zboží můžeme provést v agendě Cenová akce. Slevu lze zadat v procentech ze základní ceny, nebo pevnou částkou. Cenové akce lze naplánovat dopředu na celý kalendářní rok.

K čemu lze využít pole Členění DPH v agendě Adresář?

Slouží k předdefinování jednotlivých Členění DPH, které se automaticky s adresou přenese do dokladu. Fakturántkám lze tak nastavit, u kterého dodavatele spadají doklady do režimu přenesené daňové povinnosti, jde o příjem zbožé z EU, poskytnutí služby do EU atp.

Pro každého zákazníka potřebuji prodávat zboží za jinou cenu. Umožní mi to program POHODA?

Pomocí prodejních cen a individuálních slev nastavíte přesně požadované ceny. Ty lze definovat procentem ze základu (z doporučené ceny, nákupní ceny), nebo zadat pevnou částkou. Ceny lze zadávat v domácí i cizí měně. Zboží je prodáno za smluvní cenu.

Je možné, aby se mi zobrazoval QR kód na dokladech pro rychlou platbu?

Ano, QR kódy program POHODA podporuje. Na vydaných fakturách se vytiskne QR kód, váš odběratel pomocí něj může provést platbu např. přes svůj mobilní telefon. Tiskové sestavy programu POHODA také pracují s QR fakturou. Pomocí speciální čtečky kódů načtete QR fakturu a program POHODA vytvoří bezpoložkový doklad včetně vyplnění dodavatele.

Lze v programu POHODA provést zaokrouhlení ceny dokladu?

Podle faktury dodavatele můžete doklad zaokrouhlit nahoru, dolů nebo matematicky. Zvolíme zda chceme zaokrouhlení dokladu provést na celé koruny, padesátníky nebo haléře. Tyto povely nalezneme v dokladových agendách pod povelem Záznam > Zaokrouhlení.

Můžu opravovat doklady, které jsou odeslané do systému EET?

Můžete opravit jen ty údaje, které neovlivňují údaje odesílané na EET. Například předkontace, členění DPH, odběratele atp. Částky dokladu už změnit nemůžete.

Mohu vytvořit vydanou / přijatou objednávku bez položek?

Jednoduchou bezpoložkovou objednávku vytvoříte tak, že využijete pole Text objednávky, kam zadáte předmět objednávky. Částky rozepíšete na základ a DPH v jednotlivých sazbách.

Lze v programu POHODA zadávat jednotkovou cenu zboží s / bez DPH podle potřeby?

K označení, zda je / není doklad s DPH slouží zaškrtávací políčko S u každé položky dokladu. Pokud je pole S zatrženo znamená to, že je cena zadána včetně DPH. V opačném případě je cena bez DPH.

Mám program POHODA pro jeden počítač a potřebuji aby s Pohodou pracovali i kolegové.

Stačí rozšířit program POHODA na síťovou verzi, která umožňuje souběžnou práci více uživatelů. Licenci lze dokoupit pro 3 uživatele, nebo pro 5 uživatelů. Při 6 a více uživatelích se licence dokupuje jednotlivě pro každého.

Jak uložit doklad, když nevím, jak provést zaúčtování? To provede účetní.

U každého dokladu lze v programu POHODA vybrat v poli předkontace hodnotu Nevím. Tím samotné zaúčtování dokladu do deníku necháte na svoji firemní účetní.

Mohu v programu POHODA stornovat doklady?

Stornovaný doklad vystavujeme z původního dokladu. Kdy oba doklady jsou likvidovány Bez vazby. Dále je možné vystavit opravný daňový doklad.

Potřebuji vystavovat penalizační faktury

K vybraným fakturám po splatnosti lze vystavit penalizační faktury. Program POHODA také umožní sestavit soupis faktur, které lze penalizovat a jaká bude výše penále za neuhrazenou fakturu.

Je možné v programu Pohoda vytisknout zákaznické karty s čárovým kódem?

V agendě Adresář si vytiskneme zákaznické karty s čárovým kódem. Při prodeji zboží stačí čtečkou načíst kód a adresa zákazníka je automaticky vložena do dokladu.

Můžu v POHODĚ rezervovat skladové zásoby?

Ano, můžete je rezervovat konkrétnímu odběrateli přes povel Záznam/Rezervace. Rezervaci provedete pro celou celou objednávku, nikoli pro jednotlivé položky. Rezervované množství zboží nelze prodat jinému zákazníkovi.

Mám koupení programu POHODA, kdo mi účetní program nainstaluje?

Instalace programu POHODA pro jednoho uživatele je velice snadná. Provést instalaci POHODY zvládnete sami z instalačního CD, nebo lze instalační soubor stáhnout z internetu. Také můžete zavolat a my vám s instalací zdarma pomůžeme.

Všechny varianty POHODY mají společné:

Provoz POHODY na PC nebo na serveru

Účetní systém POHODA může být nainstalován na běžném PC, nebo na vzdáleném serveru – v cloudu. Na vzdálený server (do cloudu) můžete nechat nainstalovat i POHODU pro jednoho uživatele a využít tak možnost, že vaše data jsou v bezpečí serveru a vy se k nim připojíte odkudkoliv.

Zákaznická podpora výrobce

V prvním roce nákupu získáte zákaznickou podporu v podobě aktualizací programu a telefonní infolinky. Využít můžete i odborných konzultací naší firmy ANOWEST.

Změna licence (inovace)

Přechod na vyšší variantu je možný kdykoli, a to doplatkem rozdílu mezi licencí stávající a požadovanou verzí. Cena je vypočítána dle aktuálního ceníku POHODA. Všechna účetní data, která již máte ve stávající verzi POHODY zadána, budou převedena i do nové verze – o žádné doklady tedy nepřijdete.

Licence pro dalšího pracovníka

Nastoupil do vaší firmy nový kolega nebo potřebujete, aby s programem POHODA začal pracovat další zaměstnanec? Ať je situace jakákoliv, stačí dokoupit požadovaný počet licencí – zavolejte a pomůžeme.

Datová schránka

Z informačního systému POHODA lze přímo odesílat dokumenty do jakékoliv datové schránky. Jednoduše odešlete oficiální výkaz (přiznání DPH, KH, oznámení o nástupu, PVPOJ atp.) do datové schránky úřadu. Navíc odesílání datových zpráv do schránek státní správy (orgánů veřejné moci OVM) je zdarma.

Maloobchodní prodej

Všechny varianty programu POHODA umožní provádět maloobchodní prodej (zboží, služeb) pomocí agendy Kasa. Ta je svým vzhledem přizpůsobena pro velice rychlé a jednoduché ovládání. Ve variantách Mini, LiteProfi provádíme prodej pomocí předem nadefinovaných ceníků v agendě Kase Mini.

Adresář kontaktů

Adresář v programu POHODA slouží nejen pro správu obchodních kontaktů. V adresáři svým dodavatelům i odběratelům přednastavíte například výchozí dodací adresu, způsoby zaúčtování dokladů, splatnost dokladů nebo kredit pro výši pohledávek aj. U obchodního partnera máte rychlou vazbu na doklady, které u firmy evidujeme – požadované doklady otevřeme přímo z adresáře. Pomocí záložky Události můžete zaznamenávat, co jste se zákazníkem řešili nebo co máte řešit.

Tiskové sestavy

Veškeré doklady, které zapisujete v průběhu své práce v systému POHODA, si můžete vytisknout. POHODA obsahuje na stovky tiskových sestav v typu: Dokladové, Úřední tiskopisy, Soupisky s přehledem, Grafy, Štítky pro adresy, etikety s čárovým kódem, dopisní obálky, poštovní poukázky, paragony a mnoho dalších. Všechny tiskové sestavy jsou kvalitně graficky zpracované. Pokud potřebujete tiskovou sestavu upravit, přizpůsobit vzhled dokladů podle svých požadavků, použijete editor tiskových sestav REPORT Designer, který je bezplatnou součástí každé varianty programu POHODA.

Přijaté a vydané faktury

Faktury jsou bezesporu tím nejdůležitějším a nejčastějším účetním dokladem, se kterým firma pracuje. Program POHODA umožní i vystavení zálohových faktur, ostatní závazky nebo pohledávky pro zápis dokladů ostatních dokladů. Pomocí agendy Zakázky můžete sledovat a vyhodnotit například ziskovost zakázek.

Odesílání e-mailů

Svým dodavatelům i odběratelům můžete e-mailem odesílat doklady v PDF (faktury, objednávky, nabídky) přímo z programu POHODA. Vytvořenou fakturu odešlete na jedno kliknutí. Vaše e-maily odeslané z POHODY můžete nechat opatřit elektronickým podpisem.

(EET) elektronická evidence tržeb

Elektronickou evidenci tržeb (EET) není nutné představovat. Program POHODA stačí vůči EET jednou nastavit a poté za vás odesílání údajů na server finanční správy udělá automaticky. Vy jen předáte doklad s vytištěnými identifikačními kódy (FIK, BKP). Všechny potřebné funkce pro evidenci tržeb máte v účetním programu POHODA připravené.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Snad každý podnikatel nakládá s osobními údaji – zákazníků, obchodních partnerů nebo zaměstnanců. Od května 2018 je třeba tyto údaje zpracovávat v souladu s nařízením GDPR. Ať už je účel zpracování jakýkoliv, program POHODA má v agendě Adresář propracovanou evidenci, kde uvedete právní důvody, platnost, typ, název a platnost zpracování údajů.

Podklady k dani z příjmu

Účetní program POHODA vám vypočítá podklady k dani z příjmu právnických i fyzických osob. Přehled o dani z příjmu si můžete sestavit i během účetního roku, stávající doklad toto nijak neovlivní. (mimo varianty Jazz)

XML importy/exporty dat

Díky rozhraní XML můžete provádět výměnu dat mezi programem POHODA data a jinými aplikacemi, např. internetový obchod, databáze dodavatele, zpracování dokladů (objednávek, faktur, skladových karet aj.). XML importy/exporty lze plně automatizovat a vám tak odpadne složité přepisování údajů mezi programy – pomocí Ctrl+C, Ctrl+V.

Napojení na bezplatné mobilní aplikace

Výrobce systému POHODA společnost STORMWARE vyvinula dvě bezplatné aplikace, které lze propojit s programem POHODA. Mobilní aplikace mPohoda nebo mKasa jsou ideální pro vystavování dokladů v terénu. Účetní doklady vystavené v mobilním telefonu se jednoduše převedou do účetního programu POHODA.

Homebanking a příkazy k úhradě

Internetové bankovnictví (homebanking, internetbanking, e-banking) umožní elektronické zpracování výpisů z účtu, zadání příkazů k úhradě přímo z POHODY. Díky homebanking zjednodušíte práci mezi Pohodou a vaší bankou. (homebanking mimo Mini)

Cizí měny

Účetní systém POHODA vám umožní také vystavovat doklady v cizí měně. Nastavit můžete pevný kurz, denní kurz. Denní kurzy lze nechat automaticky načítat online z ČNB. Pohoda umožní účtovat kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu. (mimo Mini)

POHODA s vámi roste

Tak jako roste každá firma, také ekonomický systém POHODA s vámi bude růst.

Program POHODA pro více uživatelů

Co je licence NET3 a NET5 ?

 • NET3 - je označení pro licenci, která umožní, že s POHODOU můžou v jednu chvíli pracovat až 3 uživatelé. 
 • NET5 - je licence, která umožní až 5 uživatelům v jednu chvíli pracovat s programem POHODA. 

Pokud již teď víte (nebo časem zjistíte), že do programu POHODA musí mít přístup i další kolegové či zaměstnanci budete potřebovat síťovou verzi. Síťovou verzi programu POHODA můžete provozovat na svém počítačovém zařízení spravované IT odborníkem.

Druhým a moderním řešením je využití hostování systému POHODA. Co to je? Účetní program je nainstalován v zabezpečeném datovém centru na serverech poskytovatele cloudu a uživatel k POHODĚ přistupuje pomocí vzdáleného připojení. Program POHODA je spouštěn přímo na serveru. Je vlastně jedno, jak kvalitní počítač máte, veškerý výpočetní výkon probíhá na serveru, váš počítač je jen okno, kterým na server koukáte. Veškeré povinnosti spojené s nainstalováním programu POHODA a s chodem serveru přechází na jeho poskytovatele. Uživatel si jen zaplatí předem domluvenou paušální částku. 
pozn. na vzdáleném serveru může být i Pohoda pro jednoho uživatele.

POHODA pro 6 a více uživatel

Co když budeme potřebovat licenci pro dalšího uživatele? K tomu slouží tzv. licence CAL, která se kupuje vždy už po jednom přístupu. Licence již nejsou odstupňované, určíte si přesný počet uživatelů.

Příklady pro nákup licencí dle počtu uživatelů programu POHODA:

 • Ve firmě budou s POHODOU pracovat 2 uživatelé.
  Zakoupíte 1 x NET3
 • Ve firmě budou s POHODOU pracovat 4 uživatelé.
  Zakoupíte 1 x NET5
 • Firma má NET3, s programem pracují 3 uživatelé a potřebuje pracovat i 4. Uživatel.
  Firma dokoupí NET5 a zaplatí rozdíl mezí stávající licencí NET3 a požadovanou NET5.
 • Firma potřebuje, aby s POHODOU mohlo pracovalo současně 8 uživatelů.
  Zakoupíte 1 x NET5 a 3 x CAL.
 • Firma má přístup pro 8 uživatelů (1 x NET5 a 3 x CAL) a potřebuje licenci pro 9. uživatele.
  Dokoupíte 1 x CAL.