Mzdy a personalistika

Naučte se zpracovávat mzdy v programu POHODA od nástupu zaměstnance po sestavení jednotlivých přiznání


Celková délka videí 2:42 hod.

46 lekcí kurzu

Přístup do 5 minut a neomezeně

Cena 3.363 Kč s DPH (2.780,- bez DPH)

Videokurz Mzdy a personalistika v programu POHODA

Co se s Pohodou naučíte

Zpracovávat mzdy od nastavení, přes vystavení jednotlivých mezd až po roční zúčtování. 

 • Zadáme registrační údaje všech institucí, ke kterým je firma přihlášena. 
 • Vytvoříme analytické účtování mzdové agendy a připravíme předkontace
 • Postupně vytvoříme pracovní poměry 5 vzorovým zaměstnancům
 • Přihlášky zaměstnanců na SSZ a zdravotní pojišťovny
 • Sestavení měsíčních mezd a jejich zaúčtování, odesílání měsíčních přehledů
 • Naučíme se řešit srážky, příspěvky na penzijní poj. a nepřítomnosti
 • Provedeme roční zúčtování záloh a vyplacení přeplatků v běžné mzdě
 • Ukážeme si, jak správci daně odeslat žádost o proplacení daňového bonusu

Podívejte se na lekce zdarma

17. lekce: Registrační formuláře - zaměstnanec

29. lekce: sestavení mezd měsíc: květen

Tématické okruhy kurzu:

Nastavení účtování mezd

V nové firmě provedeme globální nastavení pro mzdy - vyplníme údaje všech institucí, pravidla pro příplatky a mzdy. Vytvoříme analytické účty a předkontace pro účtování mezd. 

Instituce a identifikace

Projdeme seznam zdravotních pojišťoven, jak používat místa výkonu práce a jak nastavit svojí Správu sociálního zabezpečení.

Pracovní poměry a registrace

Vytvoříme poměr prvních 2 zaměstnanců, vyřešíme Prohlášení poplatníka a zadáme slevy na dani. Provedeme registraci zaměstnavatele na FÚ, zdrav. pojišťovny a SSZ. Ukážeme si jak provést registrace zaměstnanců u institucí.

Měsíční mzdy

Naučíme se zaúčtovat a vyplatit zálohy na mzdy. Sestavíme a zaúčtujeme naše první výplaty a odešleme měsíční přehledy. Zkontrolujeme účtování mezd a provedeme jejich úhradu v bance. Odešleme výplatní listy.

Další pracovní poměry

Vytvoříme 3 další pracovní poměry:
 1) pro pracující studentku,
 2) invalidního důchodce na zkrácený úvazek,
 3) ženu na plný úvazek bez slevy na děti.
Uvidíme, jak všechny typy prac. poměrů vstupují do Prohlášení a ovlivňují slevy na dani.

Mzdy v průběhu roku

Během vystavování měsíčních mezd si ukážeme, jak poskytovat příspěvky na penzijní poj., vytváření srážek, proplatit nemoc a zaevidujeme dovolené. V červenci si ukážeme, jak se vypořádat s výpovědí. 

Roční zúčtování

Necháme si potvrdit Žádosti o roční zúčtování, doplníme všechny rozhodné údaje do karet zaměstnanců a provedeme samotné roční zúčtování. Sestavíme Vyúčtování daně z příjmu, připravíme přílohy a odešleme správci daně.

Vyúčtování daní

Ve mzdách následujícího roku proplatíme přeplatky daně z příjmu a daňové bonusy. Protože nepoužíváme ponižování záloh o přeplatky z RZ ukážeme si, jak v Pohodě sestavit žádost o proplacení daňového bonusu.

Co dál získáte

 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Výukovou verzi programu POHODA
 • Všechna videa jsou v rozlišení 4K
 • Úkoly pro sledování úspěchu
 • Možnost navázat na témata video kurzu osobní konzultací

Seznam lekcí kurzu

Úvod k videokurzu

Kurz vás naučí zpracovávat mzdy od nastavení, přes vystavení měsíčních mezd až po roční zúčtování záloh na daň z příjmu.

Vytvoření firmy pro práci s kurzem

V kurzu budeme pracovat s úplně novou firmu, která vznikla 1.1. a má své první zaměstnance.

Globální nastavení pro mzdy

V kurzu budeme pracovat s úplně novou firmu, která vznikla 1.1. a má své první zaměstnance.

Nastavení účetní osnovy pro mzdy (PÚ)

Společně si ukážeme, jak vytvořit analytické účtování mezd k obrazu svému.

Zdravotní pojišťovny

Pro každou pojišťovnu zadáme analytický účet, na který budou zaúčtovány závazky…

Životní poji. a Penzijní spol.

Platební údaje pro příspěvky na životní pojištění, popř. penzijní připojištění...

Místa výkonu práce, Obce (ZÚJ)

Agenda slouží k vytvoření seznamu míst výkonu práce zaměstnance...

Správa sociálního zabezpečení

Agenda obsahuje kódy místně příslušných OSSZ, u které bude firma vedena v registru zaměstnavatelů.

Personalistika - popis a význam polí

Osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní poměry a veškeré podklady pro výpočet mzdy se zapisují právě v agendě Personalistika.

Personalistika - záložka Zaměstnanec

Založíme prvního zaměstnance, a to jednatele Lukáše Jinotu...

Personalistika - záložka Pracovní poměr

Z výklopného seznamu zvolíme odpovídající Druh poměru, počátek nástupu a....

Personalistika - záložka Pojištění, Doplňkové údaje, Cizinec

Vyplnění polí všech záložek bude pro mzdovou účetní hračka 🙂

Personalistika - záložka Daně a pojistné

Zadání hodnot, které ovlivní daňové slevy a vstupují do Prohlášení poplatníka...

Personalistika - záložka Srážky, Nepřítomnost, Evid. podání, Živ. poj.

Záložky určené pro další nastavení a evidenci změn během pracovního poměru...

Vytvoření druhého zaměstnance (p. Novák)

Abychom si vše o zakládání zaměstnance zopakovali, vytvoříme pracovní poměr pro Kamila Nováka…

Zabezpečení PDF dokumentů heslem

Dokumenty okolo mezd nesou citlivé osobní údaje, proto se naučíme PDF soubory zabezpečit heslem.

Registrační formuláře - zaměstnavatel

Jako zaměstnavatelé se musíme registrovat na různé úřady. Vše zvládneme z Pohody...

Registrační formuláře - zaměstnanec

Také registrace zaměstnanců na SSZ a zdravotní pojišťovny zvládneme z Pohody...

Výplata zálohy na mzdu

Jak zaměstnancům vyplatit zálohu na mzdu ve výši 1.500,- v hotovosti...

leden - sestavení mezd

POHODA na jedno kliknutí sestaví mzdy pro všechny zaměstnance...

leden - zaúčtování mezd

Můžeme nechat vstoupit mzdy do našeho účetnictví. Pod povelem Záznam zvolíme pokyn Zaúčtování mezd….

Záloha na daň a daňový bonus

Pokud je suma daňových bonusů vyšší než zálohy na daň z příjmu, lze vygenerovat žádost o daňový bonus a poslat ji správci daně…

Měsíční přehledy na zdravotní a sociální pojištění

Mzdy jsou sestavené, výplatní listy odeslané v zabezpečeném PDF a nyní pošleme měsíční přehledy na SSZ a zdravotní pojišťovny.

Úhrada mezd s analytickým zaúčtováním

Přeneseme závazky do banky, kde se po uložením automaticky použije předkontace s analytikou...

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připoj. a životní poj.

POHODA umožňuje zadat příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění.

Dobrovolné srážky ze mzdy

Zaměstnanci chtějí, aby za ně běžné příspěvky na penzijní připojištění odesílal zaměstnavatel...

měsíc: únor

V únorových mzdách se projeví příspěvky na penzijní připojištění a srážky ze mzdy.

měsíc: březen

V měsíci březnu nastoupí další zaměstnanci, vytvoříme dva pracovní poměry pro obě dámy...

měsíc: duben

Nástup dalšího zaměstnance v průběhu měsíce s úpravou slevy na poplatníka v Prohlášení...

měsíc: květen

V květnu nedošlo k žádným zásadním událostem. Jen jsme si vzpomněli, že je třeba uhradit úrazové pojištění.

měsíc: červen - exekuce mzdy a nemoc

Ukážeme si příklad s exekuční srážku a zapsání krátké nemoci pana Nováka.

měsíc: červen - výpověď dohodou

Naučíme se ukončit pracovní poměr. V této lekci to vyzkoušíme při dohodě na návrh zaměstnance.

měsíc: červen - zaúčtování mezd, doklady, odhlášení

Odhlášení zaměstnance ze SSZ a zdrav. pojišťovny, Předání dokladů po ukončení pracovního poměru vč. ELDP.

měsíc: červenec - příspěvky Veselá, dlouhá nemoc Novák

Paní Veselé dáme osobní ohodnocení a začneme přispívat na penzijní připojištění s dobrovolnou srážkou. Pan Novák na 18 dní onemocní.

měsíc: červenec - sestavení a zaúčtování mezd

Vše v sestavených mzdách opět doplníme, zkontrolujeme a provedeme samotné zaúčtování mezd.

měsíc: srpen - dovolená 2 zaměstnanců a přehledy

V srpnu si pan Jinota a paní Zelená budou brát dovolenou. Odešleme přehledy na zdrav. poj. a SSZ.

měsíc: září a říjen, sestavení a zaúčtování mezd

Oba měsíce jsou klidné, nedošlo k žádným změnám, a proto provedeme sestavení a zaúčtování mezd, sestavíme a odešleme PVPOJ a přehledy na jednotlivé pojišťovny.

měsíc: listopad - sleva dítě, osobní ohodnocení

Panu Jinotovi se narodil syn, začne si uplatňovat slevu na dítě. Listopadové mzdy se vyplácejí v prosinci, jednatel rozhodne o jednorázovém osobním ohodnocení 2.500,-

měsíc: prosinec - dovolená všech, jednoráz. penzijní

Ve firmě domluví na celozávodní dovolené během vánočních svátků. Zaměstnanci dostanou další bonus v podobě přídavku 1.500,- na penzijní připojištění.

Roční zúčtování - Doklady pro roční zúčtování

Jak vidíme, formuláře se vyplňují z údajů, které jsou již v Pohodě a tisk je jen rutinní úkon.

Roční zúčtování - Příjmy u jiného zaměstnavatele

Paní Veselá nastoupila během roku a chce provést roční zúčtování, donese Potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele.

Roční zúčtování - provedení ročního zúčtování

Zúčtování budeme provádět u pana Jinoty, Nováka a paní Veselé, kde zatrhneme volbu Roční zúčtování záloh.

Roční zúčtování - Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti

Zobrazením sestavy Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti, zobrazí se průvodce pro vyplnění výpočtu daně ze závislé činnosti.

Roční zúčtování - Odeslání přiznání vč. příloh

Odesílání přiznání vč. příloh provedeme pomocí datové schránky a vytiskneme všechny dokumenty…

Mzda leden s proplacením přeplatků

U všech zaměstnanců se podíváme, jak se na záložce Čistá mzda projevují bonusy a přeplatky.

Žádost o daňový bonus (sestavení a odeslání)

Postup sestavení roční žádosti o daňový bonus a odeslání.

Roční ELDP (sestavení, odeslání a tisk)

Po ročním zúčtování pošleme na SSZ evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) za ukončený rok.

Mzdy a personalistika

Cena 3.363,- vč. 21 % DPH

Počet lekcí: 45 | Celková délka: 161 minut (2:41 hod.)

Objednávka kurzu Mzdy a personalistika

Při platbě online získáte přístup k celému kurzu do 5 minut.