MENU: Hlavní strana > Videokurzy > Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Naučte se zpracovávat mzdy v programu POHODA od nástupu zaměstnance po sestavení jednotlivých přiznání


Předáme vám za 10 let získané znalosti, které denně uplatňujeme v praxi.

Celková délka videí xx minut

Kurz obsahuje xx lekcí

Přístup do 5 minut a neomezeně

Cena x.xxx Kč s DPH

Videokurz Mzdy a personalistika v programu POHODA

Co se s Pohodou naučíte

Zpracovávat mzdy od nastavení, přes vystavení jednotlivých mezd až po roční zúčtování. 

 • Zadáme registrační údaje všech institucí, ke kterým je firma přihlášena. 
 • Vytvoříme analytické účtování mzdové agendy a připravíme předkontace
 • Postupně vytvoříme pracovní poměry 5 vzorovým zaměstnancům
 • Přihlášky zaměstnanců na SSZ a zdravotní pojišťovny
 • Sestavení měsíčních mezd a jejich zaúčtování, odesílání měsíčních přehledů
 • Naučíme se řešit srážky, příspěvky na penzijní poj. a nepřítomnosti
 • Provedeme roční zúčtování záloh a vyplacení přeplatků v běžné mzdě
 • Ukážeme si, jak správci daně odeslat žádost o proplacení daňového bonusu

Tématické okruhy kurzu:

Nastavení účtování mezd

V nové firmě provedeme globální nastavení pro mzdy - vyplníme údaje všech institucí, pravidla pro příplatky a mzdy. Vytvoříme analytické účty a předkontace pro účtování mezd. 

Instituce a identifikace

Projdeme seznam zdravotních pojišťoven, jak používat místa výkonu práce a jak nastavit svojí Správu sociálního zabezpečení.

Pracovní poměry a registrace

Vytvoříme poměr prvních 2 zaměstnanců, vyřešíme Prohlášení poplatníka a zadáme slevy na dani. Provedeme registraci zaměstnavatele na FÚ, zdrav. pojišťovny a SSZ. Ukážeme si jak provést registrace zaměstnanců u institucí.

Měsíční mzdy

Naučíme se zaúčtovat a vyplatit zálohy na mzdy. Sestavíme a zaúčtujeme naše první výplaty a odešleme měsíční přehledy. Zkontrolujeme účtování mezd a provedeme jejich úhradu v bance. Odešleme výplatní listy.

Další pracovní poměry

Vytvoříme 3 další pracovní poměry:
 1) pro pracující studentku,
 2) invalidního důchodce na zkrácený úvazek,
 3) ženu na plný úvazek bez slevy na děti.
Uvidíme, jak všechny typy prac. poměrů vstupují do Prohlášení a ovlivňují slevy na dani.

Mzdy v průběhu roku

Během vystavování měsíčních mezd si ukážeme, jak poskytovat příspěvky na penzijní poj., vytváření srážek, proplatit nemoc a zaevidujeme dovolené. V červenci si ukážeme, jak se vypořádat s výpovědí. 

Roční zúčtování

Necháme si potvrdit Žádosti o roční zúčtování, doplníme všechny rozhodné údaje do karet zaměstnanců a provedeme samotné roční zúčtování. Sestavíme Vyúčtování daně z příjmu, připravíme přílohy a odešleme správci daně.

Vyúčtování daní

Ve mzdách následujícího roku proplatíme přeplatky daně z příjmu a daňové bonusy. Protože nepoužíváme ponižování záloh o přeplatky z RZ ukážeme si, jak v Pohodě sestavit žádost o proplacení daňového bonusu.

Kurz již dokončujeme. Plán spuštění květen 2019

0 studentů
má zájem o videokurz

2 lekce z kurzu


Co dál získáte

 • Studijní materiály v PDF k vytištění
 • Výukovou verzi programu POHODA
 • Úkoly pro sledování úspěchu
 • Možnost navázat na témata video kurzu osobní konzultací

Osnova kurzu (ještě na ní pracujeme)

1. Základy ovládání programu

1. Základy nastavení mezd


Mzdy a personalistika

Cena 0.000,- vč. 21 % DPH

Počet lekcí: 00 | Celková délka: 00 minut

Objednávka kurzu Mzdy a personalistika

Při platbě online získáte přístup k celému kurzu do 5 minut.