Reference - HELEN SERVIS s.r.o.

Pan Petr Čáp z firmy ANOWEST nás zachránil při přechodu na dvě s.r.o. Při převodu podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu jsme narazili na takové technické potíže v propojení mezi Pohodou a e-shopem, kdy jsme mysleli, že náš požadavek je neřešitelný. Po historických dobrých zkušenostech s panem Čápem jsme se na něj opět obrátili.

Nejenom, že nás uklidnil, že náš požadavek půjde zrealizovat, ale navíc nám poradil i další věci, které jsou v náš prospěch. Aniž bychom museli přerušit fungování firmy, pan Čáp vše nachystal, nastavil, udělal a my mohli plynule fungovat od druhého dne v nové firmě.

Je velmi málo specialistů, kteří jsou tak empatičtí, lidští a odborníci v jednom. Za vstřícnost a rychlost a dokonale odvedenou práci patří panu Čápovi od nás velký dík.

Ing. Helena Wolfová
jednatelka HELEN SERVIS s.r.o.