MENU: Hlavní strana > Program TAX > TAX Mini

TAX Mini - daňová přiznání pro fyzické osoby

TAX Mini je určen pro zpracování daně z příjmu fyzických osob až 2 poplatníky.

TAX daňová přiznání
 • přiznání k DPFO až 2 poplatníkům
 • přiznání k dani silniční za 2 vozidla
 • k dispozici licence pro další počítače (nesíťový provoz)

 

TAX Mini představuje software pro zpracování daňových přiznání v ekonomicky výhodné variantě. Tato varianta je určena pro zpracování DPFO až 2 poplatníků. Navíc umožňuje evidenci 2 vozidel v agendě Vozidla a následné zpracování přiznání k dani silniční.

 

Pokud pro vedení účetnictví používáte systém POHODA, nemusíte při zpracování přiznání k dani z příjmů vyplňovat většinu údajů ručně – program TAX si je může automaticky načíst. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.

Možnosti a funkce programu TAX Mini

 • daň z příjmů fyzických osob
 • přehled pro OSSZ (Okresní správu sociálního zabezpečení)
 • přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
 • daň silniční (DS za 2018 až 2001, přehled záloh na 2019; max. 2 vozidla evidovaná v agendě Vozidla)

 

Další agendy a funkce

 • adresář poplatníků, události
 • číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
 • agenda Elektronická podání
 • pohledávky, závazky
 • příkazy k úhradě, homebanking
 • vozidla

Neobsahuje, nepodporuje

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň z nemovitých věcí
 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce
 • výpočet daně a daňového zvýhodnění
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 • vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
 • možnost síťového provozu (pouze licence pro nesíťový provoz)
 • možnost zaúčtování pohledávek a závazků do programu POHODA
 • možnost importu vozidel z programu GLX a programu POHODA
 • jednotný registrační formulář pro fyzické/právnické osoby
 • přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty
 • přihlášku k registraci pro fyzické/právnické osoby
 • oznámení o změně registračních údajů
 • žádost o zrušení registrace
 • obecná podání
 • plné moci
 • agendu Podepisující osoba
 • agendu Archiv

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO). Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o vybraném poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, pokud na ně uplatňuje slevy na dani. Volitelně se převezmou i vstupní údaje z daňové evidence nebo podvojné účetnictví v programu POHODA.

 

Formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Program TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven. Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, ty pak vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. V souladu s platnou legislativou je možné daňové přiznání či přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení (OSSZ) odeslat elektronicky.

Ceník programu TAX Mini

TAX Mini
pro 1 uživatele
Licence 2 480 Kč / Servis 1 490 Kč

Aktualizace programu pro rok 2024 ZDARMA.

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.

Objednávka programu TAX Mini

Při platbě online získáte do 5 minut doklad o platbě a licenční číslo k instalaci.