Analytické předkontace, členění DPH v programu POHODA

Pod volbou Předkontace nalezneme kompletní seznam předkontací. Předkontace v účetnictví ovlivňuje zaúčtování dokladu na účty MD / DAL (má dáti / dal).

Předkontace s analytickým účtem
Vyhledáme předkontaci 2Fv a uděláme z ní kopii. V části Základ sloupce DAL klikneme na tlačítko s tečkami, dostaneme se k syntetickému účtu 602, ze kterého také uděláme kopii a doplníme analytické členění 001, do názvu doplníme TEST a uložíme.

Členění DPH
Slouží k zařízení dokladu do řádků Přiznání DPH, Kontrolního hlášení k DPH (dále jen KH DPH), Souhrnného hlášení – (dále jen SH) atp.

Pod volbou Účetnictví > Daň z přidané hodnoty > Členění DPH nalezneme kompletní seznam pro členění DPH. Členění DPH se upraví podle firemních procesů, vnitropodnikových směrnic atp. Pro účely tohoto školení budeme provádět dílčí nastavení během výkladu konkrétní lekce.

V praxi se dělá kompletní nastavení před používáním programu POHODA. U používaného členění zatrhneme volbu Nabízet. Nová členění lze doplnit i později, nezapomeneme však toto zaznamenat i do směrnic své firmy.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.