Globální nastavení pro účtování mezd v programu POHODA

Globální nastavení Pohody je nutné provést ještě před zaúčtováním mezd, ve kterých je roční zúčtování zaměstnancům vyplaceno. V průběhu roku toto nastavení již neměňte!

Přeplatky slouží k nastavení procentuálních a korunových příplatků. Pole s předdefinovaným textem Jiné % příplatky můžete upravit dle potřeb své firmy. Stejně tak můžete upravit název korunových příplatků.

Předkontace mezd je po zavedení účetní jednotky již předdefinováno. Jednotlivé předkontace lze upravit o analytické členění dle potřeb firmy. Dbejte na to, aby nastavení předkontací bylo vytvořeno před prvním sestavení mezd. Pokud zavádíte dodatečně analytické členění účtů, k přeúčtování použijte agendu Interní doklady.

Díl: 004

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.