Jak vystavit elektronický příkaz k úhradě závazků

Všechny naše závazky můžeme uhradit pomocí elektronického příkazu k platbě.

Samotný příkaz k úhradě sestavíme ve stejnojmenné agendě pod volbou Fakturace. U nového dokladu klikneme na záložku Položky příkazu a pravým tlačítkem myši vyvoláme okno místní nabídky. Vybereme volbu Závazky.., POHODA nás přepne do výběru neuhrazených závazků.

Úhradu více závazků
Začneme tím, že zaplatíme všechny zálohy za zdravotní pojištění, které máme po splatnosti. V horní liště klikneme na tlačítko Po splatnosti, vyhledáváním seznam dokladů ještě zúžíme, povelem Přenést vše zadáme k úhradě a uložíme.

Pod povelem Záznam vybereme volbu Odeslání příkazů. Zobrazí se průvodce pro vystavení a uložení datového souboru do našeho počítače. Odtud jej můžeme nahrát do své banky.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.