Jak zadat slevy k fakturovaným položkám

Funkce Sleva nám u položkového dokladu umožní aplikovat slevu k položkám nebo vyčíslit samostatně.

Slevu přičíst k položkám – funkce přidá slevu ke všem položkám; pokud některé z nich už slevu mají, přičte zadanou slevu ke slevě původní.

Slevu vyčíslit samostatnou položkou – funkce vloží slevu jako poslední položku dokladu, a to pro každou použitou sazbu DPH.

Řádky slev se započítávají do dalšího přidávání slev, tj. následující sleva se počítá z částky snížené o předchozí slevu.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.