PAMICA Personalistika a mzdy

Napojení na docházkové systémy a program PAMICA


Napojení na docházkový systém

Pomocí XML rozhraní lze napojit program PAMICA na libovolný docházkový systém a docházku zaměstnance sledovat zvlášť za každý pracovní poměr zaměstnance. Do docházkového systému je možné exportovat údaje o zaměstnancích a číselníky evidované v programu PAMICA, např. střediska, zakázky apod. Opačným směrem lze zase importovat data s údaji o docházce zaměstnanců potřebná pro výpočet mezd. S importovanými daty se pracuje obvyklým způsobem.

PAMICA Napojení na docházkový systém

V docházkovém systému lze stanovit individuální rozvrh pracovní doby zaměstnance v konkrétním měsíci, evidovat důvody nepřítomnosti na pracovišti, u odpracované doby sledovat středisko, zakázku nebo činnost, na které zaměstnanec momentálně pracuje, a evidovat přesčasy. Je možné vkládat také další mzdové složky, např. prémie, osobní ohodnocení, příplatky. Definice těchto mzdových složek lze v programu PAMICA připravit předem, např. určit hodinové sazby nebo jednotkové výše odměn.

 

PAMICA importuje měsíční výstupy z docházkového systému pomocí přehledného průvodce, ve kterém informuje o prováděných kontrolách a výpočtech. Importovaná data lze následně upravovat nebo import zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně.

PAMICA_Napojeni na dochazku Pruvodce importem