PAMICA Personalistika a mzdy

Elektronická komunikace s úřady a pojišťovnami


Elektronická komunikace s úřady a pojišťovnami

Nezanedbatelnou časovou úsporu přináší program PAMICA v možnosti zasílat nebo podávat různé typy výkazů a hlášení na příslušné úřady a instituce elektronickou cestou. Například evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) je možné jak vytisknout a odevzdat osobně, tak je přímo ze systému PAMICA podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení.

PAMICA Komunikace s úřady ELDP

Přes portál VREP je možné v souladu s platnou legislativou elektronicky podávat také oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehled o výši pojistného nebo přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI).

Ekonomickým subjektům, které byly vyzvány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k předkládání dat pro statistické zjišťování s názvem Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), umožňuje program PAMICA zpracování dat pro statistické šetření do datového souboru ve formátu XML.

Zdravotní pojišťovny

Mzdový program PAMICA obsahuje seznam zdravotních pojišťoven a aktuální vzory jejich tiskopisů. Formuláře pro hromadné oznámení zaměstnavatele a přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele umožňuje nejen vyplnit a odevzdat v tištěné podobě. Zvládne také vytvořit potřebné soubory pro jejich elektronické podání prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven.