PAMICA Personalistika a mzdy

Porovnání programů
POHODA a PAMICA


Vybrat program POHODA nebo PAMICA?

Vedení údajů o zaměstnancích a zpracování mezd umožňují programy POHODA a PAMICA. 

Porovnání funkčnosti systému POHODA a PAMICA

Následující tabulka shrnuje základní rozdíly v možnostech, jaké programy POHODA a PAMICA nabízejí pro oblast vedení personalistiky a zpracovávání mezd:

Oblast Funkčnost POHODA PAMICA
rozvrh pracovní doby rovnoměrný
Ano
Ano
  nerovnoměrný
Ne
Ano
  turnusový Ne Ano
počet pracovních poměrů více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance Ne Ano
evidence pracovních míst možnost definovat pracovní místa Ne Ano
  možnost definovat organizační strukturu Ne Ano
tvorba mzdy základní mzda - hodinová, měsíční, úkolová (nadefinovaná pole) Ano Ano
  prémie - jednou částkou  Ano Ano
  osobní ohodnocení - jednou částkou Ano Ano
  neomezený počet mzdových složek a jejich kombinací, např. více položek prémií, příplatků a náhrad Ne Ano
  možnost nadefinovat vlastní složky mzdy  Ne Ano
  kontrola zadání v průběhu zpracování mezd Ne Ano
  rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného výdělku Ne Ano
rozúčtování mezd účtování mezd pracovníků na střediska Ano Ano
  rozčlenění mzdy na více středisek, činností a zakázek Ne Ano
  automatické rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti a zakázky zadáním poměrů tabulkou Ne Ano
vývoj mzdy změna v aktuálním měsíci - od aktuálního měsíce dále Ano Ano
  plánování vývoje (např. zvyšování mzdy po určité době), evidence historie změn Ne Ano
přístupné mzdy aktuální rok Ano Ano
  více let, resp. všechny roky umožňující sledování vývoje mezd Ne Ano
dočasná pracovní neschopnost náhrada mzdy v minimální zákonné výši Ano Ano
  náhrada mzdy v nadstandardní výši, včetně vlivu na pojistné a daň z příjmů Ne Ano
  automatický výpočet náhrady za ztrátu na výdělku Ne Ano
překážky v práci ponížení základní mzdy Ano Ano
  použití složek nepřítomnosti - překážky na straně zaměstnavatele s možností zadání procentní sazby náhrady Ne
 Ano
dovolená automatický výpočet nároku na dovolenou Ne
 Ano
  sledování přečerpané, resp. nevyčerpané dovolené na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru Ne Ano
  krácení nároku na dovolenou při dlouhodobé nepřítomnosti Ne Ano
srážky provádění zákonných srážek ze mzdy (exekuce) Ne Ano
  provádění ostatních srážek ze mzdy Ano Ano
  rozlišení přednostních a nepřednostních pohledávek Ne Ano
  automatický výpočet nezabavitelné a zabavitelné části mzdy Ne Ano
docházka import dat z docházkového systému (pomocí XML komunikace) Ne Ano
statistické zjišťování sestavení a export dat pro ISPV Ne Ano
elektronická komunikace odeslání ELDP, oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), přehledu o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění Ano Ano
  Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ne Ano
historie možnost sledování změn ve vystavených mzdách Ne Ano

Porovnání tiskových sestav pro jednotlivé instituce

Seznam a porovnání nejdůležitějších a nejpoužívanějších tiskových sestav určených pro nejrůznější instituce a obsažených v programech POHODA a PAMICA poskytuje tento přehled:

Instituce Tisková sestava POHODA PAMICA
správa sociálního zabezpečení evidenční list důchodového pojištění Ano Ano
  příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Ano Ano
  přehled o výši pojistného Ano Ano
  oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) Ano Ano
finanční úřad potvrzení o zdanitelných příjmech Ano Ano
  prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Ne
Ano
  vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Ano Ano
  vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Ano Ano
  počet zaměstnanců Ano Ano
  příloha č. 2 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" Ano Ano
  příloha č. 3 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" Ne Ano
  příloha č. 4 k "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" Ne Ano
  žádost o proplacení daňového bonusu Ano Ano
zdravotní pojišťovna hromadné oznámení zaměstnavatele Ano Ano
  přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Ano Ano
  export dat pro elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele a přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Ne Ano
úřad práce potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Ano Ano
  potvrzení zaměstnavatele o průměrném/pravděpodobném výdělku a způsobu ukončení pracovního poměru Ano Ano
  oznámení za rok Ne Ano
  doklad o výši ročního příjmu Ne Ano
  doklad o výši čtvrtletního výdělku Ne Ano
  doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Ne Ano
banka potvrzení o průměrném čistém výdělku pro úvěry a půjčky Ano Ano
Český statistický úřad měsíční výkaz ve stavebnictví a průmyslu Ne Ano
  čtvrtletní výkaz o práci Ne Ano
  čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
Ne
Ano

Porovnání tiskových sestav pro firemní účely

Tato tabulka porovnává nabídku formulářů, přehledů a vzorových dokumentů pro firemní účely v programech POHODA a PAMICA:

Oblast Tisková sestava POHODA PAMICA
výplata mzdy výplatní list Ano Ano
  výplatní pásky Ano Ano
  diskrétní výplatní pásky Ne Ano
  výčetka platidel Ano Ano
  výplatnice mezd Ano  Ano
  přehled mezd Ano Ano
  přehled požadovaných srážek Ano Ano
  přehled náhrad mzdy Ano Ano
  soupis sociálního pojištění Ano Ano
  soupis zdravotního pojištění Ano Ano
  soupis o dani z příjmů Ne Ano
analytické sestavy přehled průměrů (měsíčně) Ne Ano
  měsíční přehled mzdových složek (za zaměstnance) Ne Ano
  měsíční přehled mzdových složek (souhrn) Ne Ano
kontrolní sestavy kontrolní sestava složek mezd Ne Ano
  složky mezd po střediscích Ne Ano
  složky mezd po činnostech Ne Ano
  složky mezd po zakázkách Ne Ano
  kontrolní sestava složek nepřítomnosti Ne Ano
  trvalé složky mzdy po jednotlivých zaměstnancích Ne Ano
  přehled trvalých složek mezd Ne Ano
  přehled srážek po jednotlivých zaměstnancích Ne Ano
  kontrolní sestava zadaných složek srážek Ne Ano
smlouvy pracovní smlouva * Ano Ano
  mzdový výměr Ne Ano
  okamžité zrušení pracovního poměru Ne Ano
  dodatek k pracovní smlouvě Ne Ano
  dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování Ne Ano
  dohoda o pracovní činnosti * Ano Ano
  dohoda o provedení práce * Ano Ano
  výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) Ne Ano
  zrušení pracovního poměru ve zkušební době * Ano Ano

* Oba programy obsahují šablony těchto dokumentů. Zatímco POHODA umožňuje ruční vyplnění osobních údajů o konkrétním zaměstnanci a jeho pracovním poměru (samotná editace probíhá v programu Microsoft Word), PAMICA tyto údaje vyplňuje automaticky a generuje tak hotové dokumenty.