První seznámení s Pohodou a jejími funkcemi

Základním orientačním a ovládacím prvkem je menu, kde nalezneme všechny agendy. Pod pojmem Agenda rozumíme funkční část programu pro tvorbu záznamů. Například agenda Sklady pro evidenci zboží nebo agenda Fakturace pro evidenci dokladů.

Princip ovládání: Ovládací prvky nalezneme v nástrojové liště programu. V tomto kurzu si popíšeme tlačítka pro založení záznamu, jeho uložení a vyhledávání.

Pod pojmem Agenda v Pohodě rozumíme funkční část programu pro tvorbu záznamů. Těmi nejpoužívanějšími jsou agenda Adresář pro evidenci obchodních partnery, Pokladna pro evidenci hotovosti, Banka pro evidenci bankovních výpisů, agenda Kasa pro maloobchodní prodej, agenda Vydané faktury pro vystavení daňových dokladů.

Každá agenda obsahuje vlastní seznam tiskových sestav. Nabídku sestav vždy naleznete pod ikonou třech listů nebo použijte klávesovou kombinaci Ctrl+T. Zobrazí se dialogové okno s nabídkou sestav k tisku, vybereme typ sestavy, kterou chceme vytisknout, klikněte na tlačítko Vytisknout, nebo doklad zobrazíte kliknutím na tlačítko Náhled.

Povel Záznam nalezneme jej ve většině agend programu POHODA. Povel Záznam lze považovat za příkaz, který vyvolá určitou operaci nebo funkci. Pomocí povelu Záznam budete nejčastěji provádět hromadnou úpravu v dokladech, označovat všechny doklady nebo provádět výběr. V každé agendě nalezneme pod povelem Záznam jiné funkce.

V agendě Vydané faktury to jsou povely pro práci s daňovým dokladem. V agendě Zásoby můžete vyvolat pokyny pro práci se skladovými kartami.

Díl: V001

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.