Roční ELDP (sestavení, odeslání a tisk) v Pohodě

Po ročním zúčtování musíme na SSZ poslat evidenční listy důchodového pojištění za ukončený rok.

Jsme v agendě Personalistika a máme nastaveno běžné účetní období. Pod povelem Záznam vybereme Podání ELDP, zobrazí se dialogové okno, kde potvrdíme sestavení ELDP pro všechny vybrané zaměstnance. Po dokončení se zobrazí vytvořený roční ELDP, na záložce Položky jsou záznamy pro jednotlivé zaměstnance.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.