Roční zúčtování mezd – Provedení ročního zúčtování

Od zaměstnanců máme všechny dokumenty vč. potvrzené Žádosti o provedení ročního zúčtování, můžeme tedy přistoupit k dlouho očekávanému ročnímu zúčtování.

V menu pod povelem Záznam vybereme Roční zúčtování, zobrazí se dialogové okno, kde vybereme měsíc pro vyplacení přeplatků z ročního zúčtování (zadáme leden). Až program operaci dokončí, zobrazí informaci s výsledkem celé akce.

Úhrn přeplatků z ročního zúčtování

Tiskovou sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování využijete v následujícím roce při vyplňování údajů v tiskopise „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků„.

Tiskovou sestavu Úhrn přeplatků z ročního zúčtování si vytiskneme, abychom podle ní zkontrolovali částky, které budeme požadovat po správci daně vrátit – peníze si necháme vrátit, protože v Globálním nastavení je zadáno, aby se zálohy neponižovaly o výši přeplatků z RZ.

Zajímavé informace o ročním zúčtováním také najdeme v agendě Personalistika pod jednotlivými sloupci, které si také aktivujeme. Kliknutím pravým tlačítkem myši si vybereme Sloupce a aktivujeme všechny sloupce ročního zúčtování.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.