MENU: Hlavní strana > Program TAX > Princip programu

TAX daňová přiznání

Principy daňového software TAX


Principy fungování daňového programu TAX

Základní ovládání a koncepce produktu vychází z oblíbeného ekonomicko-informačního systému POHODA. Rozsáhlé možnosti tohoto systému jsou základem i produktu TAX.

Důsledně optimalizované prostředí programu usnadňuje orientaci ve zpracovávaném daňovém přiznání. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Jak je to možné? V úvodním nastavení vám program položí několik otázek. Na základě odpovědí vám pak zpřístupní jen ty části přiznání, které se týkají vašeho případu.

TAX: Na základě zodpovězených otázek program zpřístupňuje pouze skutečně potřebné části přiznání

Stejný princip je aplikován i v případě tiskových sestav. TAX obsahuje nejen tiskopisy samotných přiznání, ale i veškeré potřebné přílohy a přehledy. V seznamu dostupných sestav vám ale nabídne jen ty, které je třeba vytisknout pro právě zpracovávané konkrétní přiznání. Zkrátka vám nabídne jen sestavy, které budete skutečně potřebovat.

TAX: Seznam tiskových sestav nabídne vždy jen ty sestavy, které se vztahují k danému přiznání

Podrobná dokumentace je zpracována ve formě kontextové nápovědy. Nápověda ke každému vstupnímu poli obsahuje příslušný text z „Pokynů“ i návod k použití v programu TAX. V jednotlivých agendách si také můžete otevřít kompletní pokyny k vyplnění daňového přiznání.

Tyto vlastnosti činí z programu TAX nejpřehlednější software pro zpracování daňových přiznání na trhu.