MENU: Hlavní strana > Program TAX > TAX varianty

TAX daňová přiznání

Srovnání variant programu TAX


Srovnání variant programu TAX

Program daňová přiznání TAX je k dispozici ve třech obsahově a cenově různých variantách. Abyste mohli posoudit, která z nich bude pro vás ta nejlepší, porovnává následující tabulka přehledně jejich obsah:

Funkce a oblasti Mini   Standard  Profi
Počet poplatníků, pro které je možné zpracovávat přiznání 2 10 neomezen
Daň z příjmů fyzických osob (včetně odeslání přes EPO)
Ano 
Ano 
Ano 
Přehledy pro správu sociálního zabezpečení (včetně odeslání přes VREP) a zdravotní pojišťovny
Ano 
Ano
Ano
Daň z příjmů právnických osob (včetně odeslání přes EPO)
Ne
Ano
Ano
Možnost převodu dat z programu POHODA do přiznání k dani z příjmů * Ano Ano Ano
Agenda Události Ano
 Ano 
Ano
Agenda Elektronická podání Ano Ano
 Ano 
Silniční daň ** (včetně odeslání přes EPO) Ano
Ano 
Ano
Podpora tisku do formátu PDF Ano Ano Ano
Daň z přidané hodnoty (včetně odeslání přes EPO) Ne Ano Ano
Kontrolní hlášení (včetně odeslání přes EPO) Ne Ano Ano
Souhrnné hlášení (včetně odeslání přes EPO) Ne Ano Ano
Výpočet daně a daňového zvýhodnění Ne Ano Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (včetně odeslání přes EPO) Ne Ano Ano
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (včetně odeslání přes EPO) Ne Ano Ano
Daň z nemovitých věcí (včetně odeslání přes EPO) Ne Ne Ano
Daň z nabytí nemovitých věcí Ne Ne Ano
Daň z hazardních her Ne Ne Ano
Rozvaha Ne Ne Ano
Výkaz zisku a ztráty Ne Ne Ano
Přehled o změnách kapitálu Ne Ne Ano
Přehled o peněžních tocích Ne Ne Ano
Příloha v účetní závěrce Ne Ne Ano
Možnost zaúčtování závazků do programu POHODA Ne Ne Ano
Import vozidel z programu POHODA Ne Ne Ano
Rozšíření na síťovou verzi Ne Ne Ano
Přístupová práva Ne Ne Ano
Agenda Podepisující osoba Ne Ne Ano
Agenda Plné moci Ne Ne Ano
Obecná podání Ne Ne Ano
Agenda Registrace Ne Ne Ano
Agenda Archiv Ne Ne Ano

* V případě příspěvkových organizací a poplatníků účtujících v soustavě daňové evidence, případně jednoduchého účetnictví, je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat z ekonomicko-informačního systému POHODA.
** Varianta Mini podporuje zpracování daně silniční pro 2 vozidla.