MENU: Hlavní strana > Program TAX > Spolupráce TAX a Pohody

TAX daňová přiznání

Jak spolupracuje TAX s programem POHODA?


Jak spolupracuje TAX s programem POHODA?

Co vám přinese spolupráce programů TAX a POHODA? Ekonomicko-informační systém POHODA se stane oporou vaší každodenní činnosti. Daňový software TAX je specialista na daňová přiznání. Dejte je dohromady a můžete pustit z hlavy naprostou většinu starostí s daněmi. Ze spojení těchto programů vytěží jak podnikající fyzické osoby (OSVČ), tak právnické osobyzaměstnavatelé nebo plátci silniční daně.

Ne všichni uživatelé, kteří ve vaší firmě pracují s programem POHODA, zpracovávají daňová přiznání. Licencí k programu TAX tedy nemusíte kupovat tolik, jako máte licencí k programu POHODA, ale jen přesně tolik, kolik jich budete opravdu potřebovat.

Podnikatel - fyzická osoba, OSVČ

Pro podnikající fyzickou osobu, která v programu POHODA vede daňovou evidenci nebo účetnictví a která má pouze příjmy z podnikání, je díky spojení programů POHODA a TAX vyhotovení daňového přiznání a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu otázkou několika kroků a pár minut.

Funkční oblast / formulář / sestava POHODA TAX
Podklady k dani z příjmů fyzických osob *
Ano 
Ne 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně odeslání přes EPO Ne
 Ano
Přehled pro správu sociálního zabezpečení, včetně odeslání na VREP
 Ne
 Ano
Přehledy pro zdravotní pojišťovny (všechny zdravotní pojišťovny v ČR)
 Ne
Ano

* TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.

Právnická osoba

Účetní závěrka a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se vzájemně doplňují. POHODA obsahuje množství dat, TAX z nich vytáhne to podstatné pro správné vyčíslení daňové povinnosti a začlení je do odpovídajících sekcí daňového přiznání.

TAX na základě údajů z programu POHODA:

  • spočítá čistý obrat,
  • rozčlení daňové odpisy podle skupin (podle zařazení majetku v programu POHODA),
  • zobrazí hospodářský výsledek,
  • spočítá daň a také novou výši záloh.
Funkční oblast / formulář / sestava POHODA TAX
Podklady k dani z příjmů právnických osob * Ano
Ne
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně odeslání přes EPO  
Ne 
 Ano
Rozvaha
 Ano
 Ano
Výkaz zisku a ztráty
 Ano
 Ano
Přehled o peněžních tocích
 Ano
Ano
Příloha v účetní závěrce
Ne
Ano

Právnická osoba

Je jedno, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Pokud máte zaměstnance, v průběhu roku vám POHODA pomůže s plněním povinností nahlašovat změny u vašich zaměstnanců správě sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovně.

V programu TAX zase připravíte všechny potřebné tiskopisy k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů fyzických osob. Údaje pro tyto tiskopisy se do programu TAX zadávají ručně pomocí průvodce.

Funkční oblast / formulář / sestava POHODA TAX
Hlášení na správu sociálního zabezpečení
Ano 
Ne
Hlášení na zdravotní pojišťovny
 Ano
Ne
Výpočet daně a daňového zvýhodnění
 Ano
Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti Ano
 Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - přílohy č. 1 a 2
 Ano
 Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - přílohy č. 3 a 4
Ne
 Ano
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
 Ano
Ano
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
Ne
Ano

Plátce silniční daně

I při sestavování přiznání k dani silniční si můžete práci zjednodušit tím, že si z programu POHODA načtete základní údaje, v tomto případě o svých vozidlech. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. Stačí pouze doplnit datum první registrace, podle kterého je automaticky posuzován nárok na snížení roční sazby daně podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční. V případě potřeby můžete doplnit údaje o časovém využití vozidel pomocí kalendáře. TAX vytvoří také přehled záloh.

Funkční oblast / formulář / sestava POHODA TAX
Přiznání k dani silniční, včetně odeslání přes EPO
Ne
Ano 
Přehled záloh k dani silniční
Ne
Ano

Plátce majetkových daní

TAX umožňuje také zpracovávat přiznání k dani z nemovitých věcí a nabytí nemovitých věcí. Podkladové údaje k těmto daním se v programu POHODA nesledují, načtení dat do programu TAX tedy není možné.

Funkční oblast / formulář / sestava POHODA TAX
Přiznání k dani z nemovitých věcí, včetně odeslání přes EPO
Ne
Ano
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
Ne
Ano