Účtování na přelomu účetního období

Ke konci účetního období nastává situace, kdy chceme účtovat (zadávat doklady) pro aktuální rok, ale také pro následující účetní období.

Akci provádíme, protože stávající období ještě nechceme ukončit, ale chceme pracovat mezi jednotlivými roky – chvíli zapisujeme doklady do aktuálního roku, jindy zase do následujícího.

Přelom roku prakticky:

  • Před koncem účetního roku se přepínáme do toho následující, abychom v něm zapisovali pro následující doklady.
  • Od 1. ledna již potřebujeme pracovat v novém účetním roce, avšak ještě neprovádíme datovou uzávěrku účetnictví minulého roku.

Pojděme se na účtování na přelomu účetního období podívat detailně a jak jinak než v účetním programu POHODA.

Na stavovém řádku (vpravo dole) vidíme běžný účetní rok, ve kterém účtujeme. Nyní máme dvě možnosti, jak se do režimu účtování na přelomu účetního období přepnout.

  1. Pod volbou Účetnictví > Uzávěrka vybereme Účtovat na přelomu období
  2. Na stavovém řádku klikneme pravým tlačítkem myši na číslo účetního roku. Zobrazí se tabulka, kde vybereme  Účtovat na přelomu účetních období

V obou případech se objeví tabulka kde vybereme Účtovat v následujícím období bez datové uzávěrky.Účtování na přelomu účetního období

V účetnictví se nás program POHODA zeptá, zda má provést odpisy majetku,  uzávěrku kurzových rozdílů atp. U všech voleb dáme Ne – nabízené operace budeme provádět až jindy.

Pokud vše proběhlo v pořádku, na stavovém řádku vidíme účetní období 2018p. Díky tomu víme, že účtujeme na Přelomu období.

Všechny doklady zadáváme již s datem následujícího roku. Také si můžeme všimnout, že doklady jsou číslovány prefixem nové roku – které nám POHODA sama založí.

Pokud bychom u zadávaného dokladu použili datum aktuálního roku, POHODA nás upozorní, že doklad nespadá do vybraného účetního období.

Do aktuálního účetního období se vrátíme opět pod volbou Účetnictví > Uzávěrka nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na účetní rok. Opět se zobrazí tabulka, kde výběr  Účtovat v běžném účetním období.

Co se bude dít s doklady po datové uzávěrce?

  • Po datové uzávěrce se do nového účetního období převedou nezlikvidované doklady (faktury, objednávky, poptávky, nabídky atp.).
  • Převedou se i doklady, které jsme vystavili v režimu účtování na přelomu období.
  • Automaticky vznikne počáteční stav pro pokladny a bankovní účty.
  • V účetnictví vzniknou i počáteční stavy účtů.
  • Firmy, které vedou daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) budou provádět jen datovou uzávěrku.

Až účetnictví aktuálního roku uzavřeme (pomocí účetní a datové uzávěrky), s prací budeme pokračovat tam, kde jsme před uzávěrkou skončili.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.