Vystavení penalizační faktury za neuhrazené pohledávky

Jak vystavit penalizační fakturu nebo sledovat faktury, které lze penalizovat.

Penalizace aktuální faktury

Kliknu na fakturu, kterou chci penalizovat a zvolím volbu Penalizace aktuální faktury. Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí dialogové okno, ve kterém provedete nastavení pro vystavení penalizační faktury.

V poli Penále % zadáte výši k výpočtu penále za jeden den prodlení. V poli Min. výše penále v Kč zadáte částku, kterou musí vypočítané penále překročit, aby šlo penalizační fakturu vystavit.

Penalizovat vybrané faktury – stejný postup, jako v předchozím bodě. Penalizační faktury budou vystaveny pro všechny vybrané doklady.

Vytisknout seznam penalizovatelných faktur – vygeneruje se tisková sestava s výpisem dokladů, které je možné penalizovat.

Pro již jednou penalizovanou fakturu POHODA vystaví další penalizaci jen na tu část, která ještě nebyla penalizována.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.