Import zboží z XML feedu do skladového hospodářství POHODY

Natočil jsem toto video, abych vám názorně ukázal, jak funguje import XML dat do skladové evidence POHODA. Jedná se o případ, kdy mám XML soubor s údaji o zboží a tato data chci dostat do POHODY.

Konkrétně chceme z XML nahrát:

  • Kód a Název
  • Sazby DPH
  • Prodejní cenu
  • Dodavatele a objednací název
  • Záruku a výrobce
  • Popis zboží
  • Obrázky
  • Parametry

Ruční spuštění importu provedeme přímo v POHODĚ. Pod volbou Soubor > Datová komunikace > XML import/export vyvoláme průvodce kde vše nastavíme.

  • Do prvního pole zadáme cestu k nahrávanému XML souboru.
  • V poli Transformace vstupního souboru zadáme cestu k transformační XSLT šabloně.

Kliknutím na tlačítko Další nám POHODA nabídne vytvoření složky pro uložení odpovědi. Potvrdíme a pokračujeme až k tlačítku Dokončit. Jeho stisknutím spouštíme samotný import.

Po dokončení nám POHODA zobrazí XML log s podrobnostmi o zpracování jednotlivých položek.

V agendě Zásoby si můžeme prohlédnou nově založené skladové karty.

Zde vidíme kód a popis zboží, prodejní cenu. Na záložce Doplňkové údaje je uvedena záruka a výrobce. Na záložce Internet zkontrolujeme popis, obrázky a parametry.

Pro ukázku jsem nahrál jen několik položek. Stejným způsobem však lze nahrát stovky nebo tisíce skladových karet.

Tímto způsobem však lze importovat XML soubory od neomezeného počtu dodavatelů a již nahrané záznamy také aktualizovat.

Vše zle spouštět i plně automaticky v naplánovaném čase.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.