Jak vystavit storno k vystavené faktuře

Postup vystavení stornovacího doklad k původní faktuře. Stornovaný doklad zůstává v evidenci faktur a je označen textem Stornovaný doklad.

Klikneme na doklad v hodnotě 888,- bez zákl. sazby DPH – který jsme v minulé části zaokrouhlovali. Pod povelem Záznam zvolíme Stornovat, potvrdíme požadavek na vystavení dokladu a POHODA vystaví stornovací doklad. Na záložce Doklady je i vazba na původní stornovaný doklad. Oba doklady jsou automaticky likvidovány bez vazby.

Uživatele někdy může svádět nechtěný doklad místo stornování smazat. Pro věrnost obrazu o vedení účetní evidence jde o nevhodný krok, který může mimo jiné způsobit časový posun v pohybu zásob, díru v číselné řadě dokladů, naruší vazby na navázané doklady.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.