Práce se čtečkou čárových kódů

Práce s čtečkou čárových kódů má zásadní vliv na rychlost a přesnost práce se zbožím ve skladovém hospodářství programu POHODA. Smyslem čtečky čárových kódů je zrychlení práce se zbožím pomocí čárového kódu.

Vyhledání

Náš sklad obsahuje stovky položek. Načteme čárový kód zboží a požadovaná zásoba je vyhledána.

Naskladnění

Od dodavatele obdržíme zboží, které chceme přijmout na sklad. Opět pomocí čtečky načítáme jednu položku za druhou. Zboží se přičítá do dokladu, my upravíme pouze jednotkovou cenu.

Program POHODA umožní využít čtečku čárového kódu pro výběr položek zboží při přenosu položkového dokladu do jiného dokladu.
Například: pomocí funkce Automatické objednávky jsme našemu dodavateli vystavili objednávku zboží s výčtem jednotlivých položek a jejich množství. Obdržíme objednané zboží a chceme jej přijmout pomocí příjemky a zároveň si zkontrolovat, že nám bylo opravdu dodáno to, co bylo objednáno. Z Vydané objednávky postupně přenášíme jednotlivé položky. Program POHODA nám kontroluje, kolik položek bylo objednáno a kolik přeneseno.

Prodej

Prodávané zboží jen snímáme čtečkou čárových kódů a položky již samy nasakují do prodejního dokladu. Zboží opatřené kódem výrobním číslem (u mobilních telefonů kód IMEI), stačí načíst jen kód výrobního čísla a program POHODA požadovanou zásobu již vloží do prodejního dokladu.

Čtečka čárových kódů nám poslouží i při práci se zákaznickou kartou. Číslo zákaznické karty (vyjádřené čárovým kódem) načteme a tím dojde k rychlému výběru zákazníka do prodejního dokladu.


Aby čtečka čárových kódů fungovala stejně bezchybně, jako v našem videu, je třeba její správné nastavení. Čtečku čárových kódu lze k programu POHODA připojit pomocí sériového portu RS 232 (COM). Také pomocí USB, které je třeba emulovat na virtuální sériový port.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.