Sestavení inventury se zaúčtováním manka a přebytků

Vyplnění zjištěného stavu pro zaúčtování inventury můžeme provést přenesením inventurního seznamu nebo vyplnění pole Skutečnosti.

V nabídce tiskových sestav můžeme vytisknout podklady k vyplnění při fyzické inventuře. Zjištěné množství zapisujeme na záložce Položky – vybereme zásobu a doplníme zjištěné množství a pro lepší orientaci označíme Zkontrolováno.

Pole Skutečnost
Do pole Skutečnost zapisujeme zjištěný stav zásob (z fyzické inventury). Tím je mj. vypočítáno přebytek nebo manko. 

Přenesení inventurního seznamu
Pod povelem Záznam zvolíme Přenést seznamy, vybereme požadovaný seznam a přeneseme jej do inventury – tím dojde k vyplnění pole Skutečnost.

Zaúčtování inventury
Kliknutím na záhlaví sloupce Rozdíl si pomocí záložky Manko nebo Přebytek vyfiltrujeme jen zásoby s rozdílným stavem. Pomocí tiskové sestavy Zaúčtování inventury si můžeme zobrazit náhled, jak nám inventura dopadla a její finanční výsledek.

Všechny zásoby máme zkontrolované, můžeme tedy přejít k samotnému zaúčtování. Pod povelem Záznam vybereme Zaúčtovat inventuru. Program se nás zeptá, jak chceme ocenit manko a přebytek. Stisknutím tlačítka Zaúčtovat dojde k vystavení příjemky za přebytky a výdejky za manko.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.