Vystavení přiznání k DPH v programu POHODA

Program POHODA pro všechna přiznání používá data z prvotních dokladů (faktury, pokladní doklady atp.). Pokud tedy máme všechny doklady zadané správně, vystavení přiznání může být otázkou jen několika kliknutí.

Pokud v agendě Přiznání DPH nemáme ještě sestaven žádný výkaz, zobrazí se dialogové okno pro sestavení přiznání. Vybereme zdaňovací období, pro které chceme přiznání sestavit. Po stisku tlačítka OK nám POHODA začne přiznání DPH sestavovat.

V nabídce tiskových sestav si můžeme vytisknout libovolné podklady nebo kontrolní sestavy. Pokud jsme registrování k DPH v členských státech EU, nalezneme zde i tiskovou sestavu se soupiskou všech dokladů pro jednotlivé členské státy.

Uzavření

Pokud sestavené přiznání k DPH máme zkontrolované klikneme na povel Záznam > Uzavřít. Zobrazí se okno, kde vybereme datum a označíme, zda chceme vystavit závazek k platbě vlastní daňové povinnosti (Ostatní závazek) nebo pohledávku k nadměrnému odpočtu (Ostatní pohledávka).

Po kliknutí na tlačítko OK dojde k uzavření a vystavení jednoho ze zmiňovaných dokladů. Přiznání je dále možné odeslat správci daně.

Opravné přiznání vystavíte obdobným způsobem, jako se zakládá nové. Jen vyberete, o jaký typ opravy se jedná.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.