Žádost o roční daňový bonus (sestavení a odeslání)

Žádost o daňový bonus sestavujeme až po zaúčtování mezd za měsíc, ke kterému je sestaveno roční zúčtování.

Přepneme se zpět do běžného účetního období, zobrazíme si agendu Personalistika, kde pod povelem Záznam zvolíme Žádost o daňový bonus. Otevře se průvodce, který nás informuje o typu žádosti (roční), stisknutím tlačítka OK se POHODA přepne do agendy Žádost o daňový bonus.

Zde je vytvořen nový doklad k naší žádosti, který otevřeme dvojklikem myši a projdeme si jednotlivé sekce. Máme možnost zadat požadavek na převedení částky z daňového bonusu na úhradu jiné daně.

Náhledem tiskové sestavy si zobrazíme formulář s vyplněnými údaji. 

Vyplacené peníze si chceme nechat vrátit správcem daně zpět. Editaci žádosti ukončíme a vrátíme se zpět do agendy s bonusem. Na záložce Přílohy načteme dokumenty, které po nás správce daně „chce doložit“. Pro ukázku si načteme Úhrn přeplatků z ročního zaúčtování a odešleme datovou schránkou.

Nezapomeneme si požádat o vyplacení přeplatku na dani z poměrné části z úhrnu ročního zúčtování.

Sestavení ani elektronické podání žádosti nemá žádnou vazbu na ponižování záloh na daň o přeplatky z ročního zúčtování v následujících měsících. Postup je nutné ošetřit ručně.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.