Zaúčtování prodejek v agendě Kasa

Uzavření prodeje lze provést v agendě Prodejky nebo Kasa zaúčtováním prodejek. Pokud vystavujeme prodejky, vklady a výběry v Kase, automaticky se ukládají v agendě Prodejky.

Zaúčtování vkladů a výběrů

Klikneme na povel Záznam > Zaúčtovat vklady a výběry…, zobrazí se tabulka, kde vybereme, ke kterému dni chceme zaúčtování provést. Akci dokončíme kliknutím na tlačítko Zaúčtovat.

Zaúčtování Prodejek

Opět klikneme na povel Záznam a vybereme Zaúčtovat prodejky…, zobrazí se tabulka, kde vyberme datum, ke kterému chceme zaúčtování provést. POHODA platby v hotovosti zaúčtuje do Pokladny a platby kartou do agendy Ostatní pohledávky.

Nastavení Kasy je svázáno s názvem konkrétního počítače. Pokud tedy pracujeme v síťovém režimu a zaúčtování provádí účetní firmy, budeme používat jen agendu Prodejky kam se všechny doklady z kas ukládají.

U vkladů a výběry je automaticky vyplněna předkontace Nevím. Před nebo po zaúčtování nastavíme odpovídající předkontaci

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.