PAMICA Personalistika a mzdy

Evidence pracovních míst v programu PAMICA


Evidence pracovních míst

Mzdový program PAMICA umožňuje definovat pracovní místa a jejich vzájemné vztahy odpovídající organizační struktuře firmy. Jednotlivým pracovním místům můžete nastavit požadavky a zadávat úkoly a kompetence, které se týkají výkonu práce. Díky přiřazování místa konkrétnímu zaměstnanci získáte přehled o obsazenosti pracovních míst.

Svůj odraz zde může mít i celá organizační struktura organizace složená z oddělení, sekcí nebo poboček v různé hierarchii podřízenosti a nadřízenosti. Tyto jednotky mohou být v rámci stromového členění zařazeny do neomezeného počtu větví, které je možné následně kdykoliv přiřadit konkrétním pracovním místům.

PAMICA Evidence pracovních míst