Program PAMICA - personalistika a mzdy

PAMICA - komplexní zpracování personální a mzdové agendy

PAMICA Personalistika a mzdy

Systém PAMICA umožňuje komplexní a pohodlné vedení personalistiky a zpracování mezd včetně složitějších mzdových postupů, např. souběh pracovních poměrů, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby či zpracování turnusových mezd.

Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani z příjmů, způsob zdanění, pravidelné srážky, resp. výpočet nezabavitelné části mzdy (exekuce)

Program PAMICA kontroluje maximální osvobozenou částku příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění či životní pojištění. Spočítá a vystaví doklad na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Mzda zaměstnance se skládá z jednotlivých složek mezd, které je možné si předem definovat, včetně neomezeného množství příplatků a prémií.

Zaúčtováním mezd jsou tyto mzdy uzamčeny proti dalším úpravám a jsou vygenerovány doklady pro export do externího účetnictví - programu POHODA. Uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. V programu je k dispozici řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci, např. Oznámení o nástupu do zaměstnání, Evidenční list důchodového pojištění apod. Tyto tiskopisy je možné odevzdat i v elektronické podobě. Dále zde naleznete např. Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Počet zaměstnanců, Potvrzení o zaměstnání.

Možnosti a funkce programu PAMICA

 • nabízí široký výběr druhů složek mzdy a jejich kombinace (příplatky, prémie, náhrady)
 • podporuje rovnoměrné, nerovnoměrné a turnusové rozvržení pracovní doby
 • podporuje více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • nabízí možnost položkového zpracování mezd
 • kontroluje mzdy v průběhu zpracování
 • umožňuje rozlišení přednostních a nepřednostních srážek
 • automaticky vypočítá nezabavitelnou část mzdy
 • importuje pomocí XML komunikace data z docházkového systému a programu POHODA
 • automaticky vypočítá nárok na dovolenou
 • obsahuje více než 120 tiskových sestav
 • mimo varianty PAMICA Mini můžete zpracovánat mzdy neomezenému počtu firem

Jak s jednotlivé varianty programu PAMICA liší?

 • podle počtu zaměstnanců v aktivním poměru v každé zpracovávané firmě
 •  verze Mini umožní zpracovávat mzdy pro 20 zaměstnanců z jedné firmy
 • ostatní varianty umožňují vést neomezeně mnoho firem a zpracovávat tak mzdy na zakázku
 • limitem tedy je počet zaměstnanců v jedné firmě, počet firem není omezen

Srovnání variant programu PAMICA

Produkt PAMICA je k dispozici v pěti různých variantách. Při posuzování, která PAMICA bude pro vás ta nejlepší, vám pomůže porovnání jednotlivých variant v této tabulce:

Funkce  Mini   M50   M100    M200  Max
Počet zaměstnanců, pro které je možné zpracovávat mzdy (v každé zpracovávané firmě) 20 50 100 200 neomezený
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Ano
Ano Ano Ano Ano
Turnusové rozvržení pracovní doby
 Ano 
 Ano 
Ano Ano Ano
Více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 Ano 
Ano Ano Ano Ano
Položkové zpracování mezd Ano Ano Ano Ano Ano
Široký výběr druhů složek mzdy Ano Ano Ano Ano Ano
Automatický výpočet poměrné části dovolené Ano Ano Ano Ano Ano
Výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost a karanténu Ano Ano Ano Ano Ano
Možnost zaúčtování do systému POHODA Ano Ano
 Ano 
Ano Ano
Neomezený počet účetních jednotek 1 IČ Ano Ano Ano Ano
Sledování historie změn záznamů 
Ne 
Ano Ano Ano Ano