PAMICA Personalistika a mzdy

Tiskové sestavy a export dat z program PAMICA


Tiskové sestavy a export dat

Program PAMICA obsahuje velké množství tiskových sestav, od závazných formulářů a tiskopisů navržených shodně s úředním vzorem až po různě koncipované přehledy a pracovní sestavy, včetně případného grafického zobrazení a možnosti tisku do formátu PDF. Data, výsledky a sestavy lze také exportovat do formátu XLS pro práci v aplikaci Microsoft Excel.

Program si pamatuje historii hlášení změn pro zdravotní pojišťovny. V nabídce jsou také tiskopisy Českého statistického úřadu týkající se statistického zjišťování.

Závazné formuláře stačí pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Řada tiskových sestav je připravena tak, aby bylo možné data tisknout do originálních formulářů.

Tiskové sestavy jsou pravidelně aktualizovány. S pomocí editoru sestav  lze každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a jednotlivé kopie uspořádat a pojmenovat podle vlastních požadavků a potřeb. Tímto způsobem může ke každé sestavě vzniknout libovolný počet uživatelských variant odlišného designu, s různými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. Samozřejmostí je možnost vložit do sestav nejen logo firmy, ale i libovolný obrázek, graf apod.

Pracovněprávní dokumenty

Nabídka tiskových sestav obsahuje také vzory pracovněprávních dokumentů, které se automaticky předvyplní osobními údaji vybraného zaměstnance. Tyto vzory je možné upravit podle potřeb firmy. Díky přednastaveným pracovněprávním dokumentům mohou být pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, dohody, mzdové výměry a další dokumenty připraveny velice rychle, jednoduše a bez rizika možných chyb spojených s kopírováním nebo ručním přepisováním osobních údajů.

PAMICA Tisk a export dat

Připravené dokumenty lze z programu PAMICA rovnou vytisknout nebo exportovat do formátu ODT a v aplikaci OpenOffice nebo Microsoft Word je dále libovolně upravovat. PAMICA také nabízí možnost archivace hotových pracovněprávních dokumentů přímo v programu, ve složkách jednotlivých zaměstnanců.

Tisk do PDF a e-mailové služby

Podpora tisku do formátu PDF je součástí instalace systému PAMICA. Doklady a tiskové sestavy vytvořené v programu PAMICA tak lze jednoduše převést do tohoto univerzálního zobrazovacího formátu a přímo z programu je také odesílat, včetně případného elektronického podpisu a časového razítka. PAMICA spolupracuje buď s výchozím, nebo SMTP e-mailovým klientem.