PAMICA Personalistika a mzdy

Personalistika v programu PAMICA


Údaje zaměstnanců

Základem programu je přehledná evidence personálních údajů s osobními daty zaměstnance, údaji o pojistném, pravidelných srážkách atd. Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani z příjmů, odčitatelné položky, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění a další údaje, které rozhodují o způsobu zdanění a pojištění.

 

Veškeré pracovní smlouvy, mzdové výměry, dopisy a další dokumenty vztahující se ke konkrétnímu zaměstnanci lze přiřadit přímo do jeho složky v agendě Personalistika nebo v agendě Pracovní poměry a mít je tak všechny po ruce.

Personalistika Údaje zaměstnanců

Program PAMICA vám také pomůže s povinností zaměstnavatele sledovat, zda není proti vašemu zaměstnanci vedeno insolvenční řízení. Pokud zjistí, že zaměstnanec je evidován v insolvenčním rejstříku, rovnou vám nabídne odkaz na detaily insolvenčního řízení na internetu.

 

Prostřednictvím kontaktních údajů vyplněných u jednotlivých osob je možné přímo z programu zahajovat elektronickou komunikaci se zaměstnanci, ať už jde o telefonování přes modem nebo zasílání e-mailových zpráv. Program umožňuje také export adres do aplikace Microsoft Outlook a export souborů s e-mailovými adresami zaměstnanců pro hromadné zprávy.

Upomínky

PAMICA se díky upomínkám může stát pravou rukou uživatele. Základem této evidence je sada předdefinovaných událostí, které mohou být volitelně provázány s tiskovou sestavou nebo průvodcem elektronického podání. PAMICA například upozorní, které úkony je třeba učinit při nástupu zaměstnance do pracovního poměru, v souvislosti s pracovní neschopností zaměstnance nebo po zaúčtování mezd. Potřebné úkony lze provést rovnou z této evidence.