PAMICA Personalistika a mzdy

Výplata a zaúčtování mezd v programu PAMICA


Výplata a zaúčtování mezd a dalších závazků

Doklady, které vznikají během zaúčtování záloh a mezd nebo vystavení závazku pro úrazové pojištění, zůstávají v programu PAMICA uloženy. Vypočtené mzdy a další závazky je možné přímo v programu PAMICA vložit do příkazu k úhradě a hotové příkazy vytisknout nebo odeslat do banky prostřednictvím homebankingu. Systém na mzdy PAMICA samozřejmě podporuje i vyplácení mezd v hotovosti.

Uživatelům ekonomicko-informačního systému POHODA nabízí programu PAMICA možnost snadného zaúčtování mezd a přenesení závazků do účetnictví. Zaúčtované doklady se uloží do XML dokumentu a v případě napojení na ekonomický systém se okamžitě přenesou do účetnictví. Prakticky jediným kliknutím se mzdy uzavřou a zaúčtují do systému POHODA.

PAMICA Výplata a začctovani pruvodce

Odeslání dokladů pomocí XML lze provést také kdykoli později. Dále je možné v programu PAMICA vytvářet XML soubory nejen pro ekonomicko-informační systém POHODA, ale také pro jiné ekonomické systémy.

Rozúčtování mzdových nákladů

Pro snadnější sledování mzdových nákladů je možné v programu PAMICA používat rozúčtování hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění na střediska, činnosti a zakázky. Rozúčtování lze nastavit u jednotlivých složek mezd nebo je možné pracovat s procentním členěním celkových měsíčních nákladů. Takto členěné mzdové náklady se v případě použití XML komunikace automaticky přenesou do ekonomického systému spolu s vypočtenými mzdami a dalšími podklady pro zaúčtování.

Zpracování mzdy na zakázku

V programu PAMICA je možné vést mzdovou evidenci na zakázku, a to pro neomezený počet subjektů (s výjimkou varianty PAMICA Mini). Podklady pro výplatu mezd a zaúčtování dalších závazků a pohledávek může účetní firma svému klientovi předávat buď elektronicky (pomocí XML komunikace s ekonomickým systémem klienta), nebo písemně. PAMICA ve zvláštní agendě přehledně eviduje předání dokladů pro zpracování v účetnictví a nabízí také praktické kontrolní sestavy.